ابراز این احساسات انسان را پیر می‌کند!

ابراز این احساسات انسان را پیر می‌کند | روانشناسی جامعه

ابراز این احساسات انسان را پیر می‌کند

ابراز این احساسات انسان را پیر می‌کند

۱. حس انتقام
۲. حس حسادت
۳. حس خشم و عصبانیت
۴. حس تنفر
۵. حس کینه
۶. حس دشمنی
۷. حس پوچی و بی‌ارزشی
۸. حس غم
۹. حس نگرانی
۱۰. حس تردید
۱۱. حس ناامیدی
۱۲. حس نابودی
۱۳. حس منفی‌نگری و منفی‌بافی
ابراز این احساسات انسان را جوان نگه می‌دارد!
۱. حس بخشش و عفو
۲. حس گذشت و صبوری
۳. حس فداکاری
۴. حس مهربانی
۵. حس همدردی
۶. حس دوستی و صمیمیت
۷. عزت نفس و حس بزرگی و ارزشمندی
۸. حس شادی خود و دیگران
۹. حس امنیت و اعتماد
۱۰. حس امیدواری
۱۱. حس زندگی و زنده بودن
۱۲. حس مثبت‌نگری و مثبت‌اندیشی

 

مترجم: فرحناز قمی‌زاده
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.