چرا افراد مثبت اندیش همواره لبخند بر لب دارند؟آیا آنها واقعیتها را نمی بینند

چرا افراد مثبت اندیش همواره لبخند بر لب دارند؟آیا آنها واقعیتها را نمی بینند؟

چرا افراد مثبت اندیش همواره لبخند بر لب دارند؟آیا آنها واقعیتها را نمی بینند؟

چرا افراد مثبت اندیش همواره لبخند بر لب دارند؟آیا آنها واقعیتها را نمی بینند؟

بر طبق نظریه فرافکنی در روانشناسی،ذخیره سازی وقایع در حافظه معمولا بر اساس نگرش های زود گذر وکوتاهی اتفاق می افتد که بر پایه واساس ارزیابی های کامل والبته مختصر شخصیتی او انجام گرفته اند.

در واقع این ابعاد گوناگون شخصیتی افراد است که در ترکیب شکل گیری حافظه ی آنها نقش دارد وچنانچه این جهت گیری به سمت وسوی مثبت اندیشی ویا برعکس منفی نگری گام بر دارد ،پیامدهای آشکاری نیز در رویکرد زندگی خصوصی فرد شکل خواهد گرفت.

مثبت اندیشی مشخصه ی افرادیست که اغلب حوادث را از زاویه ای مطلوب وخوشایند تفسیر وتعبیر می کنند

.در حالیکه منفی نگری خاص کسانیست که همواره در اتفاقات روزمره تنها بعد نا مطلوب ومنفی آن را می بینندوگویا همیشه اتفاق های منفی وناخوشایندی  را تجربه می کنند

معمولا در حرکت وبرنامه ریزی به سوی موفقیت، مثبت نگرها به چالشها می اندیشند ،در حالیکه منفی نگرها تنها جنبه های سخت را در نظر گرفته وموفقیت را غیر ممکن می دانند.

با این تعبیر افراد مثبت اندیش در بر خورد با شرایط ناگهانی وپر استرس ،بیش از سایر ین رفتاری سازش گونه وپذیرا از خود نشان می دهند.

پس می توان نتیجه گرفت که دیدگاه مثبت اندیشی به شخص این توانمندی مهم را خواهد داد تا در مواجهه با شرایط سخت احتمالی در زندگی، کمتر آسیب دیده وبهتر چالش را پشت سر نماید.

گری که یک روانشناس میانسال است ،نمونه ی بارز مثبت اندیشی ست، وی یک خاطره ی خود را اینگونه بیان می کند: «یک روز من در منزل در اتاقم که طبقه ی دوم قرار داشت بر روی تختخواب دراز کشیده بودم،از پنجره رودخانه ای را که از پشت منزل ما می گذشت  تماشا می کردم وتابش نور خورشیدی که بر آن می تابید بسیار زیبا بود.تقریبا خورشید داشت کم کم غروب می کرد ،پدر ومادرم هردو در حال شنا  کردن در رودخانه بودندو….»

مهم ترین نکته ای که گری در تعریف خاطره ی خود بر آن تاکید می کند، درخشش زیبای نور خورشید بر روی آب وآب تنی کردن پدر ومادرش در رودخانه است.در واقع مطرح کردن این خاطره ی آرام ودلنشین گری،به نوع نگرش مثبت گرای  او  در زندگی اش باز می گردد.در حقیقت او مثبت اندیشی را چاشنی مسایل زندگی خود قرار داده واین احساس از خوش بینی او نشات می گیرد.پس اغلب او به چیزهای خوب فکر می کند،او دنیا را مملو از حمایت وخوش فکری می داند ودر حالتی پذیرا با چالش های گوناگون زندگی مواجه می شود.

دیوید که یک مهندس کامپیوتر است، ذهنی منفی نگر دارد وی خاطره اش را اینگونه بیان می کند:«ما در حال اسباب کشی به خانه ی جدیدمان بودیم . من در اتاق نشیمن جدید نشسته بودم واز پنجره بیرون را تماشا می کردم.بچه ها در خیابان در حال توپ بازی کردن بودند.

مادر مرا مرتب صدا می زد که بیرون رفته وبا بچه ها بازی کنم.ولی من چندان تمایلی به این کار نداشتم.من هیچ یک از آن بچه ها را نمی شناختم ،آنها دوست  داشتنی نبودند.»مهمترین نکته ای که دیوید در تعریف کردن خاطره ی خود به آن اشاره می کند، احساس او نسبت به بچه هایی است که آنها را نمی شناسد.وی تصور می کرد که آنها او را به عنوان دوست خود نخواهند پذیرفت .پس مرتب غر می زد که شرایط مطابق میل وخواسته ی او نیست.

این رویکرد رفتاری در دیوید بی تردید او را در کل زندگی از حرکت باز می دارد.چراکه وی بیشتر تمایل به نگرانی واضطراب نشان می دهد ،پس میخواهد به این شکل خود را هرچه بیشتر از شرایط نامطلوب ممکن احتمالی ،دور نگه دارد.دیوید تجربیات روزمره را لذت بخش نمی داندواغلب از بد بودن مردم وجامعه شکایت می کند.وی همواره درگیر ناکامی ها وشکستهاست ومرتب خاطرات بد گذشته را در ذهن خود مرور می کند.

در بررسی روانشناسی شخصیتهایی چون گری ودیوید نکات زیادی نهفته است.اما مهم ترین نکته این است که شخصیت فعال ومنعطف یک فرد مثبت اندیش او را قادر می سازد تا در بر خورد با مسائل وچالشهای زندگی ،با رویکردی مثبت ونتیجه بخش وارد شود ، در حالی که دیدگاه منفی افراد منفی نگر ،آنها را به افرادی همیشه ناراحت تبدیل میکند ، که همواره احساس  نا امنی وعدم رضایتمندی را تجربه می کنند.باید این مهم را پذیرفت که افراد مثبت اندیش نیز با مسائل ومشکلات منفی روبرو می شوند ،رویا رویی با چالش ها لازمه ی زندگیست.این نوع بر خوردآنهاست که تجربه ای متفاوت  را برای آنها  رقم می زند.

در روانشناسی اگرچه یادآوری خاطرات گذشته می تواند در شناخت الگوهای شخصیتی وذهنی پنهان  فرد بسیار  مفید وموثر واقع شوند ،اما روشهای هدفمند وسازنده ی دیگری نیز در این راستا وجود دارند که در جهت اصلاح هرچه بیشتر شخصیت فردی موثربوده ومورد استفاده  قرار می گیرند.

هرگونه تلاش آگاهانه ومصممی در جهت ارتقاء رویکرد مثبت اندیشی ،میتواند موجب شود تا فرد در برخورد با مسائل هرچه بیشتر پذیرش داشته وسازگارتر عمل نماید.تجسم نتایج موفقیت آمیز این رویکردخود مشوقی در جهت مثبت اندیشی بیشترفردی ست.ومی تواند موجب میشود تا شخص هرچه بیشتر تمایل داشته باشد، افکار منفی نگر گذشته  خود را کنار بگذارد.

منفی نگری مزمن حاصل اضطراب ونگرانی دائمی فردیست که برای درمان ریشه ای آن باید شیوه های درمانی خاصی به کار برده شود. در این راستا ،بررسی خاطرات گذشته روشی کارآمد وعملی ست وبه شخص روانشناس کمک می کند تا هر چه بیشتر ساختار شخصیتی نهفته  ی فرد را پیدا کرده ورویکردهای درمانی مناسبی را اتخاذ نماید.

جمع آوری شده توسط سایت روانشناسی خانواده

مترجم : مژگان میرپوریان

بخوانید : ۸ قدم کوتاه تا خوش بینی و مثبت اندیشی

بخوانید : مهارت هایی برای زندگی

بخوانید : آیا زندگی با شما سر جنگ دارد

بخوانید : چرا از ندگی خود راضی نیستم ؟

بخوانید : چگونه میتوانم شاد زندگی کنم

بخوانید : لذت دنیا بدون هزینه
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.