اگر عمر دوباره داشتم

اگر عمر دوباره داشتم | داستانهای کوتاه روانشناسی

اگر عمر دوباره داشتم

اگر عمر دوباره داشتم 

داستانهای کوتاه روانشناسی اگر عمر دوباره داشتم 

دان هرالد (Don Herold) كاريكاتوريست و طنزنويس آمريكايى در سال ١٨٨٩ در اينديانا متولد شد و در سال ١٩٦٦ از جهان رفت. دان هرالد داراى تاليفات زيادى است؛ اما قطعه كوتاهش “اگر عمر دوباره داشتم…” او را در جهان معروف كرد.

البته آب ريخته را نتوان به كوزه باز گرداند، اما قانونى هم تدوين نشده كه فكرش را منع كرده باشد.

اگر عمر دوباره داشتم، مى‌كوشيدم اشتباهات بيشترى مرتكب شوم.

اگر عمر دوباره داشتم همه چيز را آسان مى‌گرفتم.

اگر عمر دوباره داشتم از آنچه در عمر اولم بودم ابله‌تر مى‌شدم.

 فقط شمارى اندك از رويدادهاى جهان را جدى مى‌گرفتم.

 اهميت كمترى به بهداشت مى‌دادم.

 به مسافرت بيشتر مى‌رفتم.

از كوه‌هاى بيشترى بالا مى‌رفتم و در رودخانه‌هاى بيشترى شنا مى‌كردم.

بستنى بيشتر مى‌خوردم و اسفناج كمتر.

مشكلات واقعى بيشترى مى‌داشتم و مشكلات واهى كمترى.

آخر، ببينيد، من از آن آدم‌هايى بوده‌ام كه بسيار مُحتاطانه و خيلى عاقلانه زندگى كرده‌ام، ساعت به ساعت، روز به روز. اوه، البته من هم لحظاتِ سرخوشى داشته‌ام. اما اگر عمر دوباره داشتم از اين لحظاتِ خوشى بيشتر مى‌داشتم. من هرگز جايى بدون يك دَماسنج، يك شيشه داروى قرقره، يك پالتوى بارانى و يك چتر نجات نمى‌روم. اگر عمر دوباره داشتم، سبك‌تر سفر مى‌كردم.

اگر عمر دوباره داشتم، وقتِ بهار زودتر پا برهنه راه مى‌رفتم و وقتِ خزان ديرتر به اين لذت خاتمه مى‌دادم.

از مدرسه بيشتر جيم مى‌شدم.

گلوله‌هاى كاغذى بيشترى به معلم‌هايم پرتاب مى‌كردم.

سگ‌هاى بيشترى به خانه مى‌آوردم.

ديرتر به رختخواب مى‌رفتم و مى‌خوابيدم.

بيشتر عاشق مى‌شدم.

به ماهيگيرى بيشتر مى‌رفتم.

 پايكوبى و دست افشانى بيشتر مى‌كردم.

سوار چرخ و فلك بيشتر مى‌شدم.

به سيرك بيشتر مى‌رفتم.

در روزگارى كه تقريباً همگان وقت و عمرشان را وقفِ بررسى وخامت اوضاع مى‌كنند، من بر پا مى‌شدم و به ستايش سهل و آسان‌تر گرفتن اوضاع مى‌پرداختم. زيرا من با ويل دورانت موافقم كه مى‌گويد:

“شادى از خرد عاقل‌تر است.”

جمع آوری شده توسط: سایت روانشناسی خانواده

داستانک 

داستان های کوتاه :

حکمت و خواست خدا

تغيير ديدگاه

داستان موفقیت

داستان نصیحت مادر

داستانی تامل برانگیز از مولانا جوان عاشق

خواسته زنان چیست

داستان صورتحساب

درخت جادو

دختری با یک گل سرخ

معجزه محبت

نامه آبراهام لینکلن به معلم پسرش

Dan Harold was born in Indiana in 1889 and died in 1966 in Caricature and Comedy. Don Herald has a lot; but a short piece of “If I’m Coming Back …” made him famous in the world.
Of course, the water can not be returned to the pit, but no law has been drafted, which is prohibited.
If I had been back in time, I would try to make more mistakes.
If I lived again I would have made everything easy.
If I lived again, I would have reverted to what was in my lifetime.
Only a few of the events in the world were taken seriously.
Makes health less important
I would go for more traveling.
I climbed mountains and swam in more rivers
I was closing and spin less.
You have more real problems and fewer problems.
Finally, see, I’ve been among those who are very cautious and very wise, hours to hours, day by day. Oh, of course I had some fun moments. But if I had been back in time, I would have had more of these moments. I’m never anywhere without a thermometer, a cinnamon shampoo, a rug sheepskin coat and a parachute. If I had been living again, I would have been lighter.
If I had been back in time, Paradise would have walked earlier, and the dawn time would end this pleasure.
I would jim from school
The paper bullets were thrown into my teachers more.
More dogs are called home.
Later I went to bed and slept
I would love more
Go fishing more.
Pyropy and hand press die more.
We would be riding a carwalk.
I went to the circus.
Because I agree with Will Durant who says:
“Happiness is wiser.”
Collected by: Family Psychology
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.