تجارت-جهانی-100-پیشنهاد-برتر-فروش

تجارت جهانی ۱۰۰ پیشنهاد برتر فروش

تجارت جهانی ۱۰۰ پیشنهاد برتر فروش اثر کن لنگدان

این کتاب به افرادی که باید پیشنهادها و عملکردهایشان را در اختیار مافوق و زیر دستان خود قرار دهند و هم چنین به فروشندگان حرفه ای تماموقت کمک خواهد کرد و طرز کار و طرز تفکر شما را در تمام موارد و از همه مهم تر عملکرد فروش شما را بهبود خواهد بخشید به این معنا که در کـسب موافقت مردم نسبت به موقعیت خود و انجام کارهایی که ترجیح می دهید ، خواه با گرفتن ترفیع وخواه کـسب دستور ، موفق تر خواهید بود.

فهرست مطالب :

پیش گفتار مجموعه
پیش درآمد
مقدمه
یاری دهندگان
دوپیشنهاد برتر فروش درتمامی اعصار وپنج موضوع که این پیشنهادها را قابل استفاده می سازد.

به علاوه ی سرآغازی برای موضوع ارزش فروش
مقدمه
پیشنهاد ۱ : هرگز برای عنوان کردن یک مطلب حرف مشتری را قطع نکنید
پیشنهاد ۲ : بر نقاط عطف و اهداف پیشرفت تمرکزکنید
پیشنهاد ۳ : همیشه از پایان بندی استفاده کنید
پیشنهاد ۴ : به لُب مطلب اشاره کنید
پیشنهاد ۵ : طراحی اهداف : گسترده ، سنجش پذیر ، دست یافتنی ، مرتبط با مشتری وزمان بندی شده
پیشنهاد ۶ : به زبان خاص مردم گوش دهید واز آن بیاموزید
پیشنهاد ۷ : درک نیاز واقعی
پیشنهاد ۸ : به یاد داشته باشید که هیچشخصنگفته زندگی آسان است
پیشنهاد ۹ : فکرکردن در مورد ارزش فروش را آغاز کنید

جمع بندی

ده پیشنهاد برتر فروش برای ایجاد علاقه
مقدمه
پیشنهاد ۱۰ : برای نشان دادن برتری فنی از مطالب تعجب برانگیز استفاده کنید
پیشنهاد ۱۱ : برای ترغیب کردن مردم به خواندن آگهی های ارسالی شما از مطالب تعجب برانگیز استفاده کنید
پیشنهاد ۱۲ : بازاریابی خود را با گرایش های واقعی به روز نگه دارید
پیشنهاد ۱۳ : از الگوهای متعارف استفاده کنید
پیشنهاد ۱۴ : در تمام بخش های کار بازاریابی از پیشرفت های فنی اسفاده کنید
پیشنهاد ۱۵ : مطمئن شوید که محصولات جدید با نشان تجاری کالا تناسب دارد
پیشنهاد ۱۶ : دوستان خود را مشتریان خود کنید
پیشنهاد ۱۷ : قدیمی ها گاهی بهترین ها هستند
پیشنهاد ۱۸ : برای فروش کالای خود ، از پول خودتان استفاده کنید
پیشنهاد ۱۹ : از مجراهای ارتباطی استفاده کنید

ده پیشنهاد برتر فروش برای ایجاد نیاز
مقدمه
پیشنهاد ۲۰ : از اشتباهات فاحش اجتناب کنید
پیشنهاد ۲۱ : از مشتریان خود در خصوص وضعیت کاری شان سؤال کنید
پیشنهاد ۲۲ : از دید ماهی ها به قضایا بنگرید
پیشنهاد ۲۳ : اگر مشتری جنس را نمی خواهد ، اصرار نکنید
پیشنهاد ۲۴ : محصول را به فروش ارتباط ندهید
پیشنهاد ۲۵ : نیاز اصلی را فراموش نکنید
پیشنهاد ۲۶ : از تأیید استفاده کنید
پیشنهاد ۲۷ : مطمئن شوید که نیاز تجاری ، همان خواسته ی شماست
پیشنهاد ۲۸ : هر جا نیازی وجود داشته باشد ، فرصتی نیز هست
پیشنهاد ۲۹ : به عنوان آخرین اقدام ، کاری برای ایجاد نیاز انجام دهید

هفت پیشنهاد برتر فروش برای فروش از طریق مبنای تصمیم گیری توافقی
مقدمه
پیشنهاد ۳۰ : مبنای تصمیم گیری را به سه مقوله تقسیم کنید
پیشنهاد ۳۱ : برای ایجاد نیاز از مبنای تصمیم گیری استفاده کنید
پیشنهاد ۳۲ : در ارائه پیشنهاد های کتبی از مبنای تصمیم گیری استفاده کنید
پیشنهاد ۳۳ : برای برآمدن از پس مخالفت ها با قیمت ، از مبنای تصمیم گیری استفاده کنید
پیشنهاد ۳۴ : برای بحث در مورد پیروزی ها و شکـست ها از مبنای تصمیم گیری استفاده کنید
پیشنهاد ۳۵ : ارزش واقعی پول را بشناسید
پیشنهاد ۳۶ : ثابت کنید که مشتری ارزش واقعی پول را درک می کند

هشت پیشنهاد برتر فروش برای معرفی محصول شما
مقدمه
پیشنهاد ۳۷ : مطمئن شوید که کل تیم در حال تعامل با مشتری است
پیشنهاد ۳۸ : معرفی و تشریح را خوب انجام دهید
پیشنهاد ۳۹ : از دیدگاه مشتری به پرداخت نگاه کنید
پیشنهاد ۴۰ : هدف اصلی شما تصمیم گیرنده باشد
پیشنهاد ۴۱ : اگر کـسی می گوید سخنران قابلی نیست ، حرفش را باور کنید
پیشنهاد ۴۲ : ارقام را طوری ارائه کنید که با شرایط مشتری متناسب باشد
پیشنهاد ۴۳ : هنگام معرفی کار به یک گروه ، از فنجانی قهوه کمک بگیرید
پیشنهاد ۴۴ : کاری نکنید که سیاستمداران به شما حمله کنند

پنج پیشنهاد برتر فروش برای یادآوری این موضوع که همیشه راهی وجود دارد
مقدمه
پیشنهاد ۴۵ : به یاد داشته باشید همیشه راهی وجود دارد (۱)
پیشنهاد ۴۶ : به یاد داشته باشید همیشه راهی وجود دارد (۲)
پیشنهاد ۴۷ : به یاد داشته باشید همیشه راهی وجود دارد (۳)
پیشنهاد ۴۸ : به یاد داشته باشید همیشه راهی وجود دارد (۴)
پیشنهاد ۴۹ : به یاد داشته باشید همیشه راهی وجود دارد (۵)
پیشنهاد ۵۰ : به یاد داشته باشید همیشه امکان ارتکاب اشتباهات فاحش وجود دارد

چهار پیشنهاد برتر فروش در یک خرده فروشی کوچک
مقدمه
پیشنهاد ۵۱ : با مشتریان خود همان گونه که هستند رفتار کنید – قصد شما در زندگی
پیشنهاد ۵۲ : مشتریان خود را بشمارید
پیشنهاد ۵۳ : با دقت به کار خود تنوع ببخشید
پیشنهاد ۵۴ : در ابتدا یک گرداننده انتخاب کنید

شش پیشنهاد برتر فروش برای مواجهه با محصولات و بازارهای دشوار
مقدمه
پیشنهاد ۵۵ : برای فروش اجناس بنجل از جذابیت ظاهری استفاده کنید
پیشنهاد ۵۶ : اگر اولین بار فروش یک محصول موفقیت آمیز بود ، دوباره و دوباره آن را بفروشید
پیشنهاد ۵۷ : از قوانین عرضه و تقاضا استفاده کنید
پیشنهاد ۵۸ : برای سود بردن ، از ترساندن بوسیله تلویزیون استفاده کنید
پیشنهاد ۵۹ : فرهنگ های مختلف رابررسی کنید
پیشنهاد ۶۰ : مردم را مجبور نکنید به لاک دفاعی بروند

هفت پیشنهاد برتر فروش برای فروشندگان
مقدمه
پیشنهاد ۶۱ : یاد بگیرید از بالای سر بخوانید
پیشنهاد ۶۲ : یاد بگیرید از کنار بخوانید
پیشنهاد ۶۳ : در دام این عبارت نیفتید که ” ما بلیط شما را رزرو خواهیم کرد ”
پیشنهاد ۶۴ : مشتری خود را وادار کنید که بخواهد مشکل شما را حل کند
پیشنهاد ۶۵ : بیش از حد برنامه ریزی کنید
پیشنهاد ۶۶ : یادتان باشد که آدم ها از آدم ها خرید می کنند
پیشنهاد ۶۷ : « این به مشتری مربوط است ، خنگه ! »
شش پیشنهاد برتر فروش برای برنامه ریزی فروش های پیچیده
مقدمه – اهداف و سازماندهی یک طرح کاری
پیشنهاد ۶۸ : زمان بندی را درست انجام دهید
پیشنهاد ۶۹ : یک هدف کاری گسترده تعیین کنید
پیشنهاد ۷۰ : اهداف کاری فروش رابا مشتری هماهنگ کنید
پیشنهاد ۷۱ : ازیک روند برنامه ریزی کاری سازمان یافته پیروی کنید
پیشنهاد ۷۲ : قدم به قدم ازیک روند برنامه ریزی کاری گسترده یافته پیروی کنید
پیشنهاد ۷۳ : از ارزیابی دیدگاه های کاری مشتری ، یک طرح کاری استخراج کنید

چهار پیشنهاد برتر فروش برای رد صلاحیت پیشگیرانه
مقدمه
پیشنهاد ۷۴ : با مطرح کردن سؤالی سخت ، از روشی بی پرده استفاده کنید
پیشنهاد ۷۵ : در مورد کار پرسشی منطقی وجدی مطرح کنید
پیشنهاد ۷۶ : از مشتری احتمالی بخواهید کاری انجام دهد
پیشنهاد ۷۷ : از دستاویز « تصمیم گیری آشکار » استفاده کنید
سه پیشنهاد برتر فروش برای نزدیک شدن تدریجی به معامله
مقدمه
پیشنهاد ۷۸ : از پایان بندی سنجشی استفاده کنید
پیشنهاد ۷۹ : از پایان بندی گزینه ای استفاده کنید
پیشنهاد ۸۰ : حرف را در دهان بچه ها بگذارید

ده پیشنهاد برتر فروش برای اجرای مدیریت حساب ها
مقدمه
پیشنهاد ۸۱ : به یک مشتری عمده وابسته نباشید
پیشنهاد ۸۲ : یک برنامه ریزی شفاف برای حساب ها انجام دهید
پیشنهاد ۸۳ : پشتیبانی کاملی برای برنامه ریزی حساب ها فراهم آورید
پیشنهاد ۸۴ : از یک روند سازنده برای برنامه ریزی حساب ها استفاده کنید
پیشنهاد ۸۵ : برای تخصیص منابع لازم در اجرای یک طرح حسابداری موافقت کـسب کنید
پیشنهاد ۸۶ : از تیم بخواهید از خط مشی کنونی پیروی کند
پیشنهاد ۸۷ : بین تجزیه و تحلیل و اهداف ارتباط محکمی برقرار کنید
پیشنهاد ۸۸ : از رادار استفاده کنید
پیشنهاد ۸۹ : ثبت اسناد را خلاصه انجام دهید
پیشنهاد ۹۰ : به عمد باعث حریق شوید؟
ده پیشنهاد برتر فروش برای مدیران فروش
مقدمه
پیشنهاد ۹۱ : کاری کنید که قسمت های دیگر شرکت ذهنیت درستی از کار عوامل فروش داشته باشند
پیشنهاد ۹۲ : نقش واقعی مدیر فروش را بشناسید
پیشنهاد ۹۳ : اجازه ندهید کارکنانتان خیلی سخت کار کنند
پیشنهاد ۹۴ : هرگز تمرکز مسئولیت را از دست ندهید
پیشنهاد ۹۵ : تأثیر تخفیف را به کارکنان خود نشان دهید
پیشنهاد ۹۶ : از قانون ۲ درصد استفاده کنید
پیشنهاد ۹۷ : به عنوان مدیر فروش ، بزرگفکرکنید و خود را کوچک جلوه ندهید
پیشنهاد ۹۸ : در مورد فروشندگان از راهبرد حقوقی مناسبی استفاده کنید
پیشنهاد ۹۹ : به مبارزه برای تخصیص بودجه ادامه دهید
پیشنهاد ۱۰۰ : برای پیش بینی فروش از شیوه ی چوب هاکی اجت
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.