تست شناخت از همسر ,  خود شناسی , انتخاب همسر , ازدواج , تست های شخصیت شناسی , روانشناسی ازدواج , روانشناسی قبل از ازدواج ,

تست شناخت از همسر | تا چه میزان از همسرتان شناخت دارید | تست روانشناسی

تست شناخت از همسر

تا چه میزان از همسرتان شناخت دارید؟ تست شناخت از همسر 

تفاوتی نمی کند که تازه چند روز است زندگی تان را آغاز کرده اید یا چند ماه است که با هم هستید، یا سالهاست که زیر یک سقف زندگی می کنید.  واقعآیا او را به خوبی درک می کنید ؟ آیا او را به واقع دوست می دارید؟ آیا او شما را درک می کند و دوست دارد؟ آیا به خصوصیات اخلاقی یکدیگر آشنا هستید؟ می دانید زمانی که او عصبانی است چه باید بگویید و زمانی که سرحال است از او چه توقعی دارید؟ تمامی این موارد به برخورد شما با همسرتان ارتباط دارد.

 آیا به خصوصیات اخلاقی یکدیگر آشنا هستید؟ می دانید زمانی که او عصبانی است چه باید بگویید؟ تست شناخت از همسر

 آیا از همدیگر شناخت کافی دارید؟ آیا تا به حال شده که با هم جنگ و جدل کنید؟ آیا پیش آمده که خوشی هایتان را با یکدیگر سهیم باشید؟

 به سوالات تست شناخت از همسر جواب بدهید :

تست شناخت از همسر ,  خود شناسی , انتخاب همسر , ازدواج , تست های شخصیت شناسی , روانشناسی ازدواج , روانشناسی قبل از ازدواج ,

تست شناخت از همسر

۱) آیا زمانی که همسرتان وارد منزل می شود با روی باز از او استقبال می کنید؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

۲) آیا زمانی که همسرتان خسته است، تقاضای خود را با او مطرح می کنید؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

۳) آیا زمانی که او بسیار خوشحال است، تقاضای خود را مطرح می کنید؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

تست شناخت از همسر

۴) آیا زمانی که شما مشغول صحبت کردن با او هستید، همسرتان به روزنامه خواندن یا نگاه کردن به تلویزیون مشغول است؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

۵) زمانی که شما عصبانی هستید، همسرتان از شما عصبانی تر است؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

۶) زمانی که شما عصبانی هستید، او لبخند تحویل تان می دهد؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

۷) زمانی که او عصبانی است، شما لبخند تحویل او می دهید؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

۸) در یک جمع خانوادگی یا دوستانه او را با نام کوچک صدا می زنید؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

تست شناخت از همسر

۹) اگر در جمع بلند صحبت کند و کمی گفته های او اغراق آمیز باشد، میان حرف او می پرید؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

۱۰) زمانی که با یکدیگر بیرون می روید، پیشنهاد شام را او می دهد؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

۱۱) اگر خدای ناکرده برای یکی از اعضای خانواده تان اتفاقی پیش بیاید، او نسبت با این مسئله بی اهمیت است؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

۱۲) اگر برای یکی از اعضای خانواده شوهرتان اتفاقی بیفتد، نسبت به آن مسئله بی اهمیت هستید؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

۱۳) آیا او هر ماه برای شما یک هدیه حتی کوچک، تهیه می کند؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

۱۴) آیا شما هر ماه برای او یک هدیه حتی کوچک، تهیه می کنید؟

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

برخورد شما با همسرتان چگونه است

تست شناخت از همسر

● پاسخ:

از ۱۴ گزینه بالا اگر شما به ۱۰ گزینه پاسخ مثبت (بله) بدهید، به این معنی است که نسبت به او احساس واقعی دارید.

اگر پاسخ ۱۰ گزینه منفی(خیر) بود، به این معنی است که نسبت به او آن چنان دلگرم نیستید و از او شناخت ندارید .

اگر پاسخ ۱۰ گزینه (گاهی اوقات) بود، به این معنی است که شناخت شما از یکدیگر و برخوردتان با هم در حد مناسبی نیست!

تست روانشناسی

تست سلامت روح و روان 

تست نوع روابط خود را بهتر بشناسید 

وضعیت زندگی زناشویی شما چگونه است ؟

آزمون آنیما و آنیموس

تست چقدر مهربان هستید ؟
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.