تماس با ما

تماس با ما

مدیرسایت: فخرالدین کریم زاده
سردبیر علمی سایت: دکتر علی شمیسا
مدیر مالی: بابک فیاضی

نویسندگان و مترجمان: دکتراصغرکیهان نیا، لیلا رعیت، فاطمه باغستانی، فرحناز میرقمی زاده، بنفشه واحدی، شیدا فروغی، سونیا رشید، مهتاب علیمرادی، گیتی شهیدی

it : فیروزه کدخدایی

سردبیر و  مشاور : آذرکیانی فر

گرافیست: مهتاب شمیسا

با تشکر از ساغرشهیدی راد , الهه کرد , امین طاهری

 با ما درارتباط  باشید

جهت مشاوره آنلاین در اینستاگرام روانشناسی خانواده دایرکت بگذارید

منتظر نظرات پیشنهادات و انتقادات شما هستیم تماس با ما

Contact with MamedirSait: Fakhredin Karim Zadeh Sadebir Scientific Site: Dr. Ali Shamsamidir Mali: Babak Fayazh writers and translators: Dr. Asghar Keyhannia, Leila Rast, Fatemeh Baghestani, Farahnaz Mirghimi Zadeh, Banafsheh Vahedi, Shoji Forughi, Sonia Rashid, Mahtab Almoradi, Giti Shahidi It: Firoozeh Khoddayat Haririyeh And Advisor: Azarkhani Faraghist: Mahtab Shamsaba Thanks to Sahar Shahidi Rad and Goddess to get in touch with us.