خندیدن , مهارتی به نام " خنده" , اثرات خندیدن , روانشناسی ارتباطات , خنده درمانی , ارتباطات با زبان بدن

خندیدن | مهارتی به نام ” خنده” | خنده درمانی | روانشناسی ارتباطات

خندیدن

 

مهارتی به نام ” خنده”

گاهی خندیدن آنقدر برای ما انسان ها عادی می شود که فراموش می کنیم، چقدر شگفت آور است. آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که خنده چقدر میتواند در عمل و عکس العمل بدن سودمند باشد و آیا میدانید در هنگام خندیدن در بدن چه اتفاقی رخ میدهد

خندیدن , مهارتی به نام " خنده" , اثرات خندیدن , روانشناسی ارتباطات , خنده درمانی , ارتباطات با زبان بدن

اثرات خندیدن

 

خنده باعث میشود انرژی از منبع درونی وجود شما به سطح بیاید. انرژی همانند سایه ها خنده را دنبال میکند و به دنبال آن جاری میشود. آیا تا کنون توجه کرده اید اوقاتی که واقعاً و از ته دل میخندید، به طور عمیق در حالت مدیتیشن قرار دارید؟
در واقع در این لحظات فکر کردن کامالً متوقف میشود. اساسا غیر ممکن است که در یک زمان هم فکر کرد و هم خندید. خندیدن و فکر کردن دقیقاً متضاد یکدیگرند.

اگر واقعاً بخندید، فکر کردن متوقف میشود ولی اگر فکر کردن ادامه پیدا کند، خنده ، واقعی و از ته دل نخواهد بود. هنگامیکه شما عمیقاً میخندید، ناگهان فکر ناپدید میشود. خندیدن یکی از بهترین، ساده ترین و طبیعی ترین راه های خالصی از شر ناآرامیهای ذهن است. خندیدن میتواند مقدمه ای شورانگیز برای وارد شدن به مرحله توقف افکار و بی ذهنی باشد
هر روز صبح پس از بیدار شدن از خواب قبل از باز کردن چشمانتان به خوبی بد نتان را کش و قوس دهید و خستگی احتمالی را به این ترتیب از تن خود بیرون کنید.

پس از سه یا چهار دقیقه همانطور با چشمان بسته شروع به خندیدن کنید.
برای مدت پنج دقیقه فقط بخندید. در ابتدا ممکن است خنده شما واقعی نباشد ولی پس از مدتی صدای این خنده مصنوعی باعث خواهد شد تا واقعاً بخندید.
خود را کامالً رها کنید و به این خنده بسپارید. شاید چند روزی طول بکشد تا این حالت بهطور واقعی اتفاق بیفتد. این مدیتیشن تاثیر بسیار خوبی خواهدداشت و باعث میشود تا کل روز شما تغییر کند

 

خندیدن , مهارتی به نام " خنده" , اثرات خندیدن , روانشناسی ارتباطات , خنده درمانی , ارتباطات با زبان بدن

اهمیت لبخند و خندیدن

خندیدن علاوه بر معکوس کردن مسیر بیماری و تأمین سالمت ، بهترین یخشکن در گرده همائیهای اجتماعی است.
در سالهای اخیر دانشمندان سعی داشتند که فیزیولوژی خنده و اثرات پزشکی قابل اثباتش را آشکار کنند.
گروهی از این وحشت دارند که اگر زیاد بخندند و یا لبخند به لب داشته باشند، د یگران آنها را جدی نگیرند در حالی که باید بدانیم امروزه مشکل خنده زیاد نیست ، بلکه کمبود خنده است. البته بایستی صادقانه خندید و شخصیت خود را نیز در نظر داشت. خنده آنگاه مؤثر و درمانبخش است که به موقع باشد و به شخصیت دیگران آسیب نرساند. خنده های بی مورد و تمسخرآمیز  انسان را غافل میکند  و پرده سیاهی بر روی عوامل شادی آفرین دیگر میکشد.

تحقیقات علمی نشان میدهد درحالی که افسردگی به دستگاه ایمنی بدن در برابر بیماریها آسیب میرساند ، خنده با کاهش کورتیزول ، افزایش هموگلوبین ، افزایش فعالیت سلولهای کاهنده درد و افزایش سیتوکنین دستگاه ایمنی را تقویت میکند . وقتی شخصی میخندد وجودش از احساساتی  مثل آسودگی ، گرما ، رهایی و سرحالی آکنده میشود و اینها همان احساساتی هستند که دربردارنده مفهوم کلی سالمت اند. خنده یکی از مهمترین ورزش هاست . هیچ ورزشی نمیتواند مثل خنده بیشتر عضالت بدن را به جنبش درآورد یک دقیقه خندیدن برابر با چهل مرتبه نفس عمیق کشیدن  است . همچنین روزانه ۱۵ دقیقه خندیدن بخش زیادی از منافع حاصل از پیاده روی صبحگاهی را دربردارد . خنده با کاهش و زدودن احساسات منفی نقش مهمی در پیشگیری از حمالت قبلی دارد و نوعی ماساژ قوی برای قلب
است.
بدن ما به طور طبیعی مجهز به مواد شیمیایی ضد دردی است که در صورت لزوم برای تخفیف درد از مغز آزاد میشود وهمانطور که قبال اشاره ش
اندروفین نام دارد خندیدن باعث افزایش ترشح این مواد میشود . از آنجا که اشتغال ذهنی و اضطراب از موانع مهم یادگیری به شمار میرود از این رو خندیدن در ابتدای مطالعه باعث ایجاد آرامش فکری میشود و فرآیند یادگیری را آسان میکند

منبع : کتاب خنده درمانی

فاطمه شعیبی

مطالب مرتبط:

چرا افراد مثبت اندیش همواره لبخند بر لب دارند؟

راز شادکامی در رابطه‌تان شاید یک لبخند باشد

 

 

 

 

 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.