28
کد: 19830
چهارشنبه, 17 دی 99

داستان صوتی عابد 

داستان  عابد روزى حضرت عیسى (ع) از صحرایى می گذشت، در راه به عبادت‌گاهى رسید که عابدى در آن‌جا زندگى می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.

در این هنگام جوانى که به کارهاى زشت و ناروا مشهور بود از آن‌جا گذشت. وقتى چشمش به حضرت عیسى

(ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند و همان‌جا ایستاد و گفت:

خدایا! من از کردار زشت خویش شرمنده ‌ام. اکنون اگر پیامبرت مرا ببیند و سرزنش کند، چه کنم؟

خدایا! عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر.

مرد عابد تا آن جوان را دید سر به آسمان بلند کرد و گفت:

خدایا! مرا در قیامت با این جوان گناه‌کار محشور مکن.

در این هنگام خداوند متعال به پیامبرش وحى فرمود که به این عابد بگو:

ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با این جوان محشور نمی ‌کنیم، چرا که، او به دلیل توبه و پشیمانى، اهل

بهشت است. و تو به دلیل غرور و خودبینى، اهل دوزخ.

مجری طرح : فخرالدین کریم زاده, نوید کلانی

گویندگان : مجتبی داوود پور ,مریم شیر محمدی

جمع آوری شده توسط سایت روانشناسی خانواده بخش داستان های کوتاه روانشناسی


One day Jesus  was passing through a desert, on the way he came to a place of worship where a devotee lived. He began to talk to her.

At this time, a young man who was known for his ugly deeds passed by. When his eyes are on Jesus

 and Abed's man fell, his leg became weak and he stopped walking and stood there and said:

God! I am ashamed of my ugly deed. What should I do now if your Prophet sees me and rebukes me?

God! Accept my apology and do not disgrace me.

The devout man raised his head to the sky to see the young man and said:

God! Do not gather me with this sinful young man on the Day of Resurrection.

At this time, God Almighty revealed to his prophet to tell this devotee:

We have answered your prayers and we will not gather you with this young man, because he is a man of repentance and remorse

It is heaven. And you, because of pride and selfishness, are from hell.

Project Manager: Fakhreddin Karimzadeh, Navid Kalani

 ,Speakers: Mojtaba Davoodpour,Maryam Shir Mohammadi

 
نظر کاربران
انتشار یافته: 0 نظر
در انتظار بررسی:0
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
* نام:
* ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: