رشد نوزاد , رشد نوزاد من چگونه است ؟ , کودک و نوجوان , کودک , نوزاد من , مادر و کودک , روانشناسی کودک , رشد نوزادیک ماهه , رشد نوزاد دو ماهه , رشد نوزادسه ماهه ,

رشد نوزاد | رشد نوزاد من چگونه است | روانشناسی کودک

رشد نوزاد

رشد نوزاد من چگونه است ؟

در طول دوازده  ماه رشد نوزاد پیشرفت زیادی در چهار دست و پا رفتن، دندان در آوردن و حرف زدن او مشاهده می کنید. اگر نوزاد یکی از مهارت ها را زودتر یاد بگیرد مهارت بعدی را دیرتر می آموزد.

رشد نوزاد به صورت ماهانه است

رشد نوزادیک ماهه

نوزاد به سرعت رشد می کند.

ارتباط چشمی برقرار می کند.

برای کمک خواستن گریه می کند.

به صداها و بوهای پدر و مادر واکنش نشان می دهد.

رشد نوزاد , رشد نوزاد من چگونه است ؟ , کودک و نوجوان , کودک , نوزاد من , مادر و کودک , روانشناسی کودک , رشد نوزادیک ماهه , رشد نوزاد دو ماهه , رشد نوزادسه ماهه ,

رشد نوزاددو ماهه

نوزاد چاق تر می شود.

می آموزد لبخند بزند و چهره ها را نگاه کند.

بیشتر بر روی انسان ها تمرکز می کند تا اشیاء.

در مقابل صداهای دیگر از خود صدای کودکانه در می آورد.

عصبانیتش را نشان می دهد.

رشد نوزادسه ماهه

در رفتارهای نوزاد الگوی خاصی مشاهده می کنید.

هنگامی که لبخند می زنید او نیز لبخند می زند؛ لبخند او همراه با بلند کردن دست ها و تکان دادن پاها می باشد.

با خندیدن یا صدا در آوردن توجه شما را جلب می کند.

سعی می کند حرکات صورت و حرکات بدن شما را تقلید کند.

رشد نوزادچهارماهه

هنگامی که بر روی شکم خوابیده است به بازوها فشار می آورد.

به اشیاء چنگ می زند تا آن ها را بگیرد.

با صدای بلند می خندد.

از بازی کردن لذت می برد و هنگامی که بازی تمام می شود گریه می کند.

رشد نوزادپنج ماهه

شروع می کند به غلت زدن.

یاد می گیرد اشیاء را از یک دست به دست دیگر بدهد.

اگر پدر یا مادر را نبیند گریه می کند.

دوست دارد در طول غذا خوردن بازی کند.

حباب هایی با آب دهان درست می کند.

رشد نوزاد , رشد نوزاد من چگونه است ؟ , کودک و نوجوان , کودک , نوزاد من , مادر و کودک , روانشناسی کودک , رشد نوزادیک ماهه , رشد نوزاد دو ماهه , رشد نوزادسه ماهه ,

رشد نوزاد شش ماهه

در هر دو سمت می چرخد.

صداهای بیشتری تولید می کند.

دوست دارد فعال تر باشد.

برای دست یافتن به اشیاء به آن ها چنگ می زند.

رشد نوزادهفت ماهه

شروع به چهار دست و پا می کند.

می آموزد از انگشتان استفاده کند.

دوست دارد در محیط های عمومی باشد.

عصبانیت را با شدت نشان می دهد.

صداهای والدین را تقلید می کند.

رشد نوزاد هشت ماهه

بدون کمک می نشیند.

سعی می کند دست بزند.

هنگامی که اسمش را صدا می زنید واکنش نشان می دهد.

از غریبه ها خجالت می کشد یا نگران می شود.

رشد نوزادنه ماهه

سعی می کند از پله ها بالا برود.

سعی می کند ادای بقیه را در بیاورد.

از بازی کردن با والدین لذت می برد.

رشد نوزاد ده ماهه

رشد نوزاد من

سعی می کند بایستد.

به دست زدن واکنش نشان می دهد.

حالت های خوشحالی، ناراحتی و عصبانیت را نشان می دهد.

اسباب بازی ها را به هم می ریزد و دوباره مرتب می کند.

عزت نفس پیدا می کند.

رشد نوزاد , رشد نوزاد من چگونه است ؟ , کودک و نوجوان , کودک , نوزاد من , مادر و کودک , روانشناسی کودک , رشد نوزادیک ماهه , رشد نوزاد دو ماهه , رشد نوزادسه ماهه ,

رشد نوزادیازده ماهه

اجازه نمی دهد کتاب یا روزنامه بخوانید.

سعی می کند ماما، بابا بگوید.

حمام کردن را دوست دارد.

مشارکت و همکاری نمی کند.

رشد نوزاددوازده ماهه

بدون کمک می ایستد و قدم های اول را بر می دارد.

سعی می کند ۲ تا ۳ کلمه حرف بزند.

در هنگام لباس پوشاندن به شما کمک می کند.

حس شوخ طبعی اش رشد می کند.

کج خلقی نشان می دهد.

مراحلرشد نوزاد را ببینید و به یاد داشته باشید هر فرزندی سرعت رشد خاص خود را دارد رشد نوزادشما در یک سال اول پیشرفت جالبی دارد. او حدود سه برابر وزن زمان تولد را دارد.

در ادامه بخوانید :

کنجکاوی کودکان 

بازی با کودکان

ترس کودکان از پزشک

نگران فرزند خجالتی خود هستم

رفتارهای عجیب کودک نو پا
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.