روابط شما با مردها تا چه حد سالم است , تست روانشناسی  , روانشناسی , تست های شخصیت شناسی ,

روابط شما با مردها تا چه حد سالم است | تست روانشناسی 

روابط شما با مردها تا چه حد سالم است

 

تست روانشناسی 

آیا تصور می کنید هر چه تا به حال در باره ی مردان آموزش دیده اید اشتباه بوده است؟

آیا از انجام کاری که مطمئن بودید همسرتان را خوشحال خواهد کرد، نتیجه ی عکس گرفته اید؟

آیا هنگامی که او به هر گونه لطف شما به طرزی منفی پاسخ می گوید، یکه می خورید؟

آیا احساس می کنید آموزش هایی که در رابطه با مردان به شما داده اند، هرگز به دردتان نخورده است چرا راهی را که امتحان میکنید، آن گونه که تصور کرده بودید نتیجه نمی دهد؟

چنان چه سؤال هایی نظیر موارد بالا برایتان مطرح شده است، نگران نشوید. این تنها شما نیستید که چنین یأس هایی را تجربه می کنید.

 در زیر آزمونی است که به منظور فاش ساختن نقاط قوت و ضعف روابط شما با مردهای زندگیتان طراحی شده است. برای هر یک از پرسش ها، یکی از پاسخ های زیر را انتخاب کنید

  روابط شما با مردها تا چه حد سالم است , تست روانشناسی  , روانشناسی , تست های شخصیت شناسی ,

تست روانشناسی   روابط شما با مردها تا چه حد سالم است

الف تقریبا همیشه ( سؤال های ۷- ۱ ) ۲  امتیاز

الف تقریبا همیشه ( سؤال های ۱۰-۸) ۱۰ امتیاز

ب به کرات ( سؤال های ۷- ۱ ) ۴  امتیاز

 ب به کرات (سؤال های ۱۰-۸ ) ۸ امتیاز

ج گاه گاهی (سؤال های ۷- ۱ ) ۶  امتیاز

ج گاه گاهی(سؤال های ۱۰-۸) ۶ امتیاز

د به ندرت ( سؤال های ۷-۱) ۸ امتیاز

د به ندرت ( سؤال های ۱۰- ۸ ) ۴  امتیاز

ه  تقریبا هر گز (سؤال های ۷-۱)۱۰ امتیاز

ه تقریبا هرگز (سؤال های ۱۰-۸) ۲ امتیاز

 روابط شما با مردها تا چه حد سالم است ؟

به هر یک از سؤال های زیر با صداقت تمام پاسخ دهید. برای هر سؤال پاسخی را انتخاب کنید که در اکثر اوقات در مورد شما صدق می کند. پرسش ها را بر این اساس که هم اکنون چگونه رفتاری می بایست داشته باشید، پاسخ ندهید، بلکه بر این اساس که معمولا چگونه رفتاری دارید، پاسخ دهید.

 روابط شما با مردها تا چه حد سالم است  ۱- هنگامی که در کنار مرد مورد علاقه ایم هستم، بخشی از خودم را در تلاش مداوم به منظور جلب تأیید و یا زیر پا گذاشتن نیازها و احتیاجاتم و یا بیش از حد هوشیار شدن در اطراف او از دست می دهم.

 روابط شما با مردها تا چه حد سالم است  ۲ در قبال زندگي مرد موردعلاقه، احساس مسئوليت مي كنم و همواره نيازمندم بدانم كارها یش را به خوبی  انجام مي دهد

 روابط شما با مردها تا چه حد سالم است  ۳- معمولا به مردها اجازه می دهم با من رفتارهایی داشته باشند که به طور معمول، خودم چنین رفتارهایی را از طرف زنی دیگر تحمل نمی کنم.

 روابط شما با مردها تا چه حد سالم است ۴- از جنسیت خود به منظور پیشبرد اهدافم با مردها استفاده می کنم. نظیر: دلبری کردن، به هیجان آوردن، حرکات جنسی، عرضه کردن بدن و غیره۔

  روابط شما با مردها تا چه حد سالم است ۵- معمولا هنگامی که در کنار مردها هستم، به علت ترس از واکنش آن ها در قبال اعمالم، از انجام کارهایی که دوست دارم، باز می مانم و نمی توانم احساسات واقعيم را نشان دهم

 روابط شما با مردها تا چه حد سالم است  ۶ – نسبت به مردها، بدلیل رفتاری که در گذشته و با حال با من داشته و یا دارند، احساس انزجار می کنم

  روابط شما با مردها تا چه حد سالم است ۷- تظاهر می کنم که در کنارشان در مانده، مستأصل و سردرگم هستم و سعی می کنم جهت دریافت عشق و با توجهی که بدان نیازمندم، کمتر آن ها را از خودم عصبانی نمایم.

 روابط شما با مردها تا چه حد سالم است  ۸- چنین احساس می کنم که تمامی عشق، احترام، توجه و ستایشی که استحقاق آن را دارم از مرد زندگی خود در یافت می کنم.

 روابط شما با مردها تا چه حد سالم است  ۹- همواره نیاز هایم را از مردانی که دوستشان دارم، مطالبه می کنم و خواسته هایم را به آنان می گویم

  روابط شما با مردها تا چه حد سالم است ۱۰- هنگامی که در کنار مردان قدرتمند (رئیس، پدر، شخصیت های ذیصلاح و غیره ) هستم احساس آرامش و اعتماد به نفس کامل دارم رفتار خود را تغییر نمی دهم و یا آن ها را حذف نمی کنم. بیش از حد تهاجمی، سمج و یا بیش از حد متعدل و مهربان هم نیستم.

پاسخ  روابط شما با مردها تا چه حد سالم است

حال امتیازات خود را برای سؤال های ۱ الی ۱۰ جمع بزنید. اگر بین ۸۰ تا ۱۰۰ امتیاز آوردید، به شما تبریک می گویم. تلاش و توجهی که در رابطه با رشد شخصی خود صرف نموده اید، قابل ستایش می باشد. شما آموخته اید زنی قدرتمند و در عین حال با مردهای زندگی خود مهربان باشید. هنگامی که در کنار مردانی هستید که برایتان مهم می باشند، اعتماد به نفستان بالا می باشد. می دانید ارتباط خوب و موثر برای خلق روایطی سالم و ادامه دار ضروری است، برای بر حذر بودن از مشکلات آتی در نواحی که امتیاز کمتری گرفته اید، کار کنید

در مرحله ی ۶۰ تا ۷۹ امتیاز: روابط شما با مردان زندگیتان بد نیست. اما می تواند بسیار بهتر از این باشد. اغلب زن ها در این ناحیه جای می گیرند. نشان های هشداری وجود دارند که می بایست به آن ها توجه کنید، تا از بروز مشکلات جدی تر به موقع جلوگیری کنید. از مرتکب شدن به شش اشتباه بزرگی که بعدا در این فصل به آن ها خواهیم پرداخت، پر حذر باشید. استحقاق شما از عشق چیزی بیش از آن است که مطالبه می کنید.

در مرحله ی ۴۰ تا ۵۹ امتیاز: روابط شما با مردان با مشکلات جدی روبرو است. عادات احساسی و عاطفی بدی دارید که شما ار از دریافت عشق و توجهی که استحقاق آن را دارید،محروم می کند. چنان چه به برخورد از موضع ضعف ادامه بدهید، هرگز عشق و احترام در یافت نخواهید کرد. چنان چه به مانند پادری رفتار کنید و تظاهر نمایید که همه چیز خوب است، هرگز مرد زندگیتان برای شما احترام قائل نخواهد بود. وقت آن رسیده است که تغییر کنید. اولین قدم آن است که با خودتان صادق باشید و اذعان کنید، براستی خوشحال نیستید.

 در مرحله ی ۳۹ یا پایین تر اورژانس روابط شما با مردها نامناسب است. شما مدت ها است که رنج و درد زیادی را تحمل می کنید، به طوری که کاملا فراموش نموده اید چگونه خودتان باشید. شاید حتی نمی دانید رابطه ی سالم با یک مرد به چه معناست. وقت آن رسیده است که به سرعت اقدامی صورت دهید. البته قادر نخواهید بود این کار را به تنهایی انجام دهید. برای این کار از زنان دیگر کمک بگیرید. یک درمانگر مهربان و با تجربه بیابید و به گروه درمانی بپیوندید و یا از این کتاب تا آن جا که می توانید استفاده نمایید. عشق بیشتری به خودتان بورزید و با بی حسی، کرختی و انزجار بجنگید. به بازی در نقش های قربانی شدن خاتمه دهید. این تنها خود شمایید که می توانید این وضع را تغییر دهید چون استحقاق شما به مراتب بیشتر از این است توصیه ام به شما این است که هر چند وقت یک بار این آزمون را تکرار کنید، تا بتوانید پیشرفت تدریجی تان را ارزیابی نمایید.

حال می بایست با دریافت نمره ی بالاتری، پیشرفت واقعی از خود نشان داده باشید، تا بتوانید در جهت خلق روابط مناسب و صمیمی تر با مردان زندگیتان که استحقاق آن را نیز دارید، به حرکت در آمده باشید.

منبع: آنچه زنان در مورد مردان باید بدانند شش اشتباه بزرگ  زنان

باربارا دی آنجلیس تست روانشناسی   روابط شما با مردها تا چه حد سالم است

تست روانشناسی

تست اضطراب

تست سامت روح و روان

از شغل خود راضی هستید ؟

تست نوع روابط خود را بهتر بشناسید 

وضعیت زندگی زناشویی شما چگونه است ؟

آزمون آنیما و آنیموس

تا چه میزان از همسرتان شناخت دارید؟

تست چقدر مهربان هستید ؟

چقدر آرامش دارم

تست شخصیت هلن فیشر 

آیا بر اعصاب خود مسلط هستید ؟

تست روانشناسی شناخت از همسر

چقدر اعتماد به نفس دارم ؟

تست باور به دوست داشتنی نبودن

تا چه حد اهل ریسک هستید

تست روانشناسی رابطه من با همسرم چگونه است ؟

با موقعیت های دشوار زندگی چگونه برخورد کنیم؟




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.