970
کد: 8586
چهارشنبه, 17 دی 99

سكسدانش شما از سكس چقدر است ؟

برخي افراد فكر مي كنند كه الفبای سكس را تمام و كمال م يدانند و مطالب چنداني براي يادگيري آنها وجود ندارد . اما واقعا شمااز سكس چقدر مي دانيد؟ در زير سوالاتي را مطرح كرده ايم كه با پاسخ دادن به آنها متوجه مي شويد كه دانش شما از سكسچقدر است . سوالات را به دقت بخوانيد و به آنها پاسخ بدهيد. سپس پاسخ هاي خود را با پاسخ هاي زیر مقايسه نماييد . در نهايتشما مي توانيد نمره خود را تعيين نموده و سطح آگاهي خودتان از سكس را درك نماييد.

رابطه جنسی سالم 

۱. آيا با افزايش سن، تمايل به سكس كاهش می یابد؟۲. آيا در حالت مستي، عملكرد سكسي افراد بهتر مي شود؟۳. پس از تخليه مني مرد در مهبل زن، اسپرم تا چه مدت در درون رحم زنده م يماند؟۴. آيا سه مرتبه تحريك سكسي در طول روز، براي يك نفر زياد است؟۵. متوسط اندازه آلت نعوظ يافته چقدر است و آيا اندازه آلت مورد با اهميتي است؟۶.آيا نقطه جي واقعا وجود دارد ؟۷. چنانچه فردي در تخيلات خود دوست داشته باشد به زور با فرد ديگري سكس داشته باشد، آيا اين فرد خطرناك بوده و دارايمشكلات سكسي است؟۸. آيا كاندوم مانع انتقال تمام بيماريهاي قابل انتقال از طريق سكس مي شود؟

در اين قسمت به پاسخ هاي هر يك از سوالات دقت نماييد. ببينيد كه پاسخهاي شما تا چه اندازه صحيح بوده است.

 بخوانید : چگونه یک ارتباط جنسی عالی داشته باشیم 

۱. خير. بر اساس مطالعات، ۵۷ درصد از مردان ۶۱ تا ۷۵ ساله اذعان داشت هاند كه با افزايش سن، تمايل سكس ي آنها ثابت مانده وحتي بيشتر هم شده است . از طرفي ۵۲ درصد ا ز زنان ۷۰ تا ۷۹ ساله اذعان داشته اند كه تمايل سكسي آنها درست مانند ۲۰ سالگذشته آنها مي باشد.

۲. خير. عملا نوشيدن بيش از ۱۰۰ گرم الكل مانع عملكرد مناسب سكسي مي شود. در واقع اين ميزان الكل قدرت نعوظ در مردانو توان ارگاسم در زنان را دشوار و تضعي ف مي نمايد. ضمنا مستي باعث مي شود كه افراد نتوانند به درستي از كاندوم و ابزارهايكنترلي استفاده نمايند كه اين امر نيز به نوبه خود احتمال بارداري و انتقال بيماريهاي قابل انتقال از طريق سكس را افزايش م يدهد.

۳. پس از انزال مرد و تخليه مني در درون رحم، اسپرم حدود ۷۲ ساعت زنده مي ماند. به همين دليل تعيين زمان دقيق وقوعبارداري امري دشوار مي باشد. هر چند ممكن است در زمان انجام سكس، زن در حال رها نمودن تخمك نباشد ، اما تخمك سازيممكن است روز بعد از سكس صورت گيرد . بنابراين چنانچه اسپرم زنده مانده باشد تا چند روز پس از وقوع سكس نيز ا حتمالبارداري مي رود.

۴. خير. تعداد دفعات و مدت زمان تحريك سكسي به علاقه و توانا يي فرد بستگي دارد ، البته تا جايي كه ديگر مسائل زندگي ويرا تحت تاثير قرار ندهد.

۵. اندازه متوسط آلت نعوظ يافته حدود ۱۴ سانتي متر م ي باشد. اندازه آلت فقط به هنگام تناسب شركاي سك سي اهميت پيدامي كند. چنانچه مهبل زن كاملا تنگ و كم حجم باشد و آلت مرد بزرگ و حجيم باشد ( و برعكس )، آنها ممكن است هنگامسكس مشكل پيدا كنند.

۶. بله. البته نقطه جي صرفا نام قسمتي از بدن است كه در قسمت فوقاني درون مهبل قرار گرفته است . امروزه بحث بر سر وجود ياعدم وج ود آن نيست، بلكه كارايي آن مورد بحث است . برخي زنان اذعان دارند كه با تحريك اين قسمت شدت تحريك در آنهاافزايش مي يابد، اما برخي ديگر تحريك اين قسمت را بي تاثير بيان كرده اند.

۷. احتمالا خطري وجود ندارد . تخيلات تجاوز سكسي صرفا زماني خطرناك است كه فرد بخواهد آن را در فضاي خارج اجرانمايد. اما اگر در حد خيالات باشد خطري ندارد.

۸. خير. برخي بيماريها از طريق ا رتباط پوستي هم قابل انتقال مي باشد و هر قسمت از بدن كه پوشش نداشته باشد، اين بيماريها رامنتقل مي نمايد.

اكنون بايد به خودتان نمره بدهيد و سطح اطلاعاتي خود را معين نماييد. موارد زير به شما كمك مي كند.

الف. ۰ تا ۲ پاسخ صحيح : شما نيازمند مطالعه نسبتا زياد براي يادگيري بيشتر هستيد . البته نگران نباشيد، زيرا يادگيري سكس بسيارلذتبخش است.

ب. ۲ تا ۴ پاسخ صحيح: شما قدري مبتدي هستيد. بايستي با مطالعه فصول اين كتاب قدري دانش خود را افزايش دهيد.

ج. ۵ تا ۶ پاسخ صحي ح: شما نسبتا از آگاهي خوبي برخوردار هستيد . با قدري يادگيري بيشتر از مفاهيم سكس، مي توانيد از زندگيسكس خود بسيار لذت ببريد.

د. ۷ تا ۸ پاسخ صحيح: شما در سكس دانش بسيار خوبي داريد.

خوب. پاسخگويي شما به سوالات چگونه بود؟ من مطمئن هستم كه اگر حتي به همه سوالات هم پاسخ داده باشيد، باز هم سوالاتيدر ذهن شما وجود دارد كه دوست داريد اين كتاب پاسخ دهد . بنابراين توصيه مي كنم كه اين كتاب ر ا بخوانيد ، زير ا ممكن استدر آن به سوالات شما پاسخ داده شده باشد.

چنانچه شما در يادگيري م فاهيم سكسي انعطاف داشته باشيد، بهبود احساس سكس ي در شما دشوار نخواهد بود . هر چه دانش شما ازسكس بيشتر باشد، آمادگي شما براي كسب بهترين لذائذ موجود در سكس بيشتر خواهد بود . هدف زندگي سك سي شما كسببهترين تجارب و لذائذ از آن مي باشد به طوري كه هرگز در آينده حسر ت كسب آن تجارب و لذائذ را نبريد . به اين منظور مفاهيمزيادي را بايستي ياد بگيريد.

 منبع  : کتاب زندگی زیبا با سکس لذت انگیز


 
نظر کاربران
انتشار یافته: 0 نظر
در انتظار بررسی:0
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
* نام:
* ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: