شخصیت افراد , ویژگی های ارتباطی شخصیت ها , روانشناسی شخصیت , introversion , دریافت کننده , (perciving) , افراد درونگرا , افراد برونگرا , (extraversion) , افراد حسی , (sensing) , افراد شهودی , (Intuition) , افراد منطقی , (Thinking) , افراد احساسی , (feeling) , افراد قضاوت کننده , (judging) ,

شخصیت افراد | ویژگی های ارتباطی شخصیت ها | روانشناسی شخصیت

شخصیت افراد

 

ویژگی های ارتباطی شخصیت ها

شخصیت افراد , ویژگی های ارتباطی شخصیت ها , روانشناسی شخصیت , introversion , دریافت کننده , (perciving) , افراد درونگرا , افراد برونگرا , (extraversion) , افراد حسی , (sensing) , افراد شهودی , (Intuition) , افراد منطقی , (Thinking) , افراد احساسی , (feeling) , افراد قضاوت کننده , (judging) ,

شخصیت افراد درونگرا(introversion)
۱️⃣ از تنهایی انرژی میگیرند
۲️⃣ نمیخواهند کانون توجه باشند
۳️⃣ شنونده های خوبی هستند

شخصیت افراد برونگرا(extraversion)
۱️⃣ از تعامل با دیگران لذت میبرند
۲️⃣ بیش از انکه گوش بدهند حرف میزنند
۳️⃣ دوست دارند کانون توجه باشند

شخصیت افراد حسی(sensing)
۱️⃣ تمرکز بر دریافت اطلاعاتشان با حواس پنجگانه است
۲️⃣ به زمان حال توجه دارند
۳️⃣ از تکرار یک مهارت خسته نمی شوند

شخصیت افراد شهودی(Intuition)
۱️⃣ به الهام و دریافت قلبی معتقدند
۲️⃣ از تکرار یک مهارت خسته می شوند
۳️⃣ برای نوآوری و تخیل ارزش زیادی قائلند

شخصیت افراد احساسی(feeling)
۱️⃣ به همدلی و درک دیگران اهمیت میدهند
۲️⃣ به راحتی از دیگران تشکر می کنند
۳️⃣ از طرف دیگران بیش از اندازه عاطفی ارزیابی میشوند

شخصیت افراد منطقی(Thinking)
۱️⃣ بیش از حد برای منطق و عدالت بها قائل اند
۲️⃣ از طرف دیگران خشک و بی انعطاف ارزیابی می شوند.
۳️⃣ بزرگترین انگیزه ی آنها در کار موفق شدن است

 قضاوت کننده(judging)
۱️⃣ معتقدند اول کار بعد تفریح
۲️⃣ زمان را منبع تمام شدنی می دانند
۳️⃣ نتیجه گرا هستند

دریافت کننده(perciving)
۱️⃣ اول تفریح بعد کار
۲️⃣ زمان را منبع تجدید شدنی می دانند
۳️⃣ نتیجه گرا نیستند

همیشه به یاد داشته باشید که «رفتار»، به تأثیر متقابل شخصیت نهفتهی فرد و موقعیت های گوناگون بستگی دارد. موقعیتی که فرد با آن مواجه می شود نقش مهمی در نوع واکنش فرد نسبت به آن موقعیت دارد. با این حال، در بیشتر موارد، افراد واکنش هایی نشان می دهند که با تیپ شخصیتی نهفته شان سازگار است.
این ابعاد بیانگر حوزه های وسیع شخصیت هستند. تحقیقات ثابت کرده اند که بسیاری از افراد، چند مورد از این صفات شخصیتی را با هم دارند. برای مثال، کسانی که اجتماعی هستند گرایش به پرحرفی دارند. به هرحال، این ویژگی ها همیشه با هم اتفاق نمی افتند. شخصیت انسان پیچیده، متنوع و قابل تغییر است، بنابراین هر فردی ممکن است رفتارهایی از ابعادهای مختلف شخصیت را از خود بروز بدهد

پس شخصیت من را در صورتی می‌توان سالم دانست كه صفات اخلاقی‌ام باعث شود تا بتوانم روابط مناسب و پایداری با بیشتر افراد برقرار نمایم، بتوانم هیجانات و احساسات شدید و ناگهانی خود را كنترل كنم یا آنها را به شكلی جامعه‌پسند بروز دهم و رفتارم با هنجارهای جامعه‌ای كه در آن زندگی می‌كنم تفاوت اساسی نداشته باشد، یا به عبارت دیگر بتوانم به شكل مناسبی خودم را با این هنجارها وفق بدهم. افراد دارای شخصیت سالم حتی در شرایطی كه برایشان دلخواه نیست می‌توانند خود را كنترل كنند و از خود انعطاف نشان دهند یا برای تغییر شرایط محیطی، اقدامات لازم را انجام دهند.

بخوانید : من چه شخصیتی دارم ؟

بخوانید : شخصیت من چه رنگیه ؟

بخوانید : تست شخصیت

بخوانید : کدام شخصیت با هم ازدواج کنند ؟

بخوانید : شخصیت  از روی موسیقی
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.