عشق واقعی | داستانهای کوتاه روانشناسی | شیوانا

عشق ابدی | داستانهای کوتاه روانشناسی | شیوانا

عشق ابدی

عشق ابدی

داستانهای کوتاه روانشناسی

شیوانا با چند تن از شاگردانش همراه کاروانی راه می سپردند در این کاروان یک زوج جوان بودند و یک زوج پیر و میانسال

زوج جوان تازه ازدواج کرده بودند و زوج پیر سال ها از ازدواجشان گذشته و گرد سفید پیری بر سر و چهره شان پاشیده شده بود

در یکی از استراحتگاه ها زن جوان به همراه بانوی پیر به همراه زنان دیگری از کاروان برای چیدن علف های گیاهی از کاروان فاصله گرفتند

و شوهران آنها کنار شیوانا و شاگردانش در سایه نشستند و از دور مواظب آنها بودند

در این هنگام زن جوان و زن پیر روی زمین نشستند و با ناراحتی به پاهای خود چسبیدند

یکی از شاگردان شیوانا به آن دو اشاره کرد و گفت :

آنجایی که آنها ایستاده اند پر از خارهای گزنده است و اگر این خارها در پای انسان فرو روند درد زیادی را به همراه دارند

به گمانم این خارها در پای آنها فرو رفته است

مرد جوان بیخیال با خنده گفت :

بگذار عذاب بکشند تا دیگر هوس علف چینی به سرشان نزند

مرد پیر در حالی که چهره اش بسیار درهم شده بود و انگاری داشت درد می کشید از جا پرید و به سمت همسرش دوید و به کمک او رفت

مرد جوان هم با خنده دنبال او رفت تا به همسرش کمک کند

شب هنگام موقع استراحت شیوانا با شاگردانش کنار آتش نشسته بودند و راجع به وقایع روزانه صحبت می کردند

شیوانا در حین صحبت گفت : متوجه شدید مرد پیر چقدر همسرش را دوست دارد؟ حتی بیشتر از مرد جوان!

یکی از شاگردان با تعجب گفت : از کجا فهمیدید که عشق مرد پیر بیشتر از جوان بود؟ هر دو برای کمک نزد همسرانشان شتافتند؟

شیوانا تبسمی کرد و گفت: از روی چهره شان!

مرد پیر وقتی متوجه شد به پای همسرش خار گزنده فرو رفته همان لحظه درد تمام وجودش را فراگرفت

و چهره اش در هم رفت و چنان از جا پرید انگار همزمان او هم به پایش خار فرو رفته است و همپای همسرش داشت زجر می کشید

اما مرد جوان با وجودی که زن جوانش داشت عذاب می کشید با او هم احساس نبود و درد او را درک نمی کرد و می خندید

و جملاتی می گفت تا خودش را توجیه کند و همسرش را سزاوار ناراحتی بداند

عشق واقعی یعنی ناراحت شدن از درد محبوب و شاد شدن از شادی او

داستان های کوتاه : داستانک

حکمت و خواست خدا

تغيير ديدگاه

داستان موفقیت

داستان نصیحت مادر

داستانی تامل برانگیز از مولانا جوان عاشق

خواسته زنان چیست

داستان صورتحساب

درخت جادو

دختری با یک گل سرخ

معجزه محبت

نامه آبراهام لینکلن به معلم پسرش

لینیک های مرتبط:

روانشناسی خانواده  – روانشناسی مشاوره  – روانشناسی سکسولوژی –روانشناسی خشم 

روانشناسی جامعه – روانشناسی ازدواج  –روانشناسی طلاق – روانشناسی کودک 

روانشناسی رنگ  – روانشناسی موسیقی  – روانشناسی اعتیاد  – روانشناسی کنکور 

به من بگو چرا – داستان های کوتاه روانشناسی  – روانشناسی نوجوان

روانشناسی ورزش – تغذیه طبیعی– مدیتیشن 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.