موفقيت هاي خود را چگونه توجيه مي كنيد؟   

  موفقيت هاي خود را چگونه توجيه مي كنيد؟  | روانشناسی موفقیت

 

موفقيت هاي خود را چگونه توجيه مي كنيد؟   

 

 موفقيت هاي خود را چگونه توجيه مي كنيد؟   روانشناسی موفقیت

در جواني وقتي وكيل نو آموزي بودم ،از طرف دفتر وكالت ،با يك خانم وكيل املاك و أراضي ،جهت مشاوره حقوقي و بستن قرار داد زميني همراه شدم .او چندين سال بود كه به وكالت مشغول بود و طي گذراندن فشار كاري سخت در يك دفتر وكالت بزرگ ،پخته وبا تجربه شده  بود.اسم ورسمي براي خود داشت.عضو چندين هيت امناي  مشهور و بلند آوازه بود.و موكلين پنهاني فراواني داشت كه براي وكالت او بالاترين قيمتها را مي پرداختند.او يك نمو نه عيني از يك خانم وكيل موفقي بود كه من هميشه در روياهايم آرزوي آن را داشتم.

در ماشين هنگام رفتن بر سر قرارمان راجع به چگونگي طي مسير زندگي كاري در حرفه حقوقي مان حرف مي زديم و سبك سنگين مي كرديم.در تمام مدت مثل يك نوچه  نوآموز نگران بودم تا مبادا قطره اي از جوهر تجربيات و معلوماتي را كه منتقل مي كرد را از دست بدهم. ولي بر خلاف انتظار من او گفت:

هر كسي بجاي من بود،حالا موقعيت من را داشت! شانس به من رو كرد كه در زمان خوب و در مكان و شرايط خوبي قرار گرفتم و شانس آوردم  كه راهنماي خوبي نصيبم شد.يادم مي آيد كه وحشت و اضطراب سراپايم را فرا گرفت، چون چيزي كه او مي گفت اين بود  كه موفقيت هاي او نتيجه تلاش خودش نبوده و با اين حساب من ديگر شانسي براي سر مشق قرار دادن او و استفاده از تجربيات او نداشتم.

موفقيت هاي خود را چگونه توجيه مي كنيد؟ 

وقتي افراد علل موفقيت هاي خود را به شانس ، قضاوتهاي اشتباه رئيس و يا تصميم گيرنده هاي شورا ، يا قرار گرفتن در موقعيت زماني مناسب نسبت مي دهند، اين افراد دچار نوعي فريب كاري و دروغگويي به خود هستند،يك نوع دروغگويي بيمار گونه كه آنها را از نسبت دادن دستاورد ها و فضيلت هاي خود به درون و باطن خود منع مي كند.وقتي همه دنيا موفقيت هاي آنها را از سر لياقت و استعدادهاي خدا دادي آنها مي ببينند اين افراد فقط بر روي عيب ها و نقص ها و ضعف هاي خود تمركز  مي كنند.

بر خلاف آنچه كه بسياري معتقدند  تنها  زنان به اين عارضه خود فريبي  و دروغگويي به خود مبتلا هستند ولي ،مردان مستثني نيستند. از نقطه نظر رفتاري زناني كه به اين عارضه مبتلا هستند حتي زمانيكه تلاش مي كنند ،خود را بيان كنند،حرف بزنند و شنيده شوند در پي آرائه دادن نقشه و پيشنهادات بهتر، گرفتن ترفيع و يا پيشرفت و ارتقا رتبه  نيستند. بر عكس اين افراد فقط اميدوارند  به عنوان پاداش و جايزه كيفيت كار انجام شده شان ،انتخاب  ومورد قبول واقع شوند. از نقطه نظري ديگر ،بعضي زنان  در كار خود پشتكار فراوان به خرج ميدهند وبسيار دقيق و جامع عمل مي كنند چون مي خواهند ضعفها و به اصطلاح  واقعيت موفقيت هاي بدست آورده شان را پنهان كنند و  مي ترسند حقيقت آنها كشف شود.مردان خود فريب احتمالا با عصبانيت و بر آشفتگي خود را تحت فشار قرار مي دهند تا ضعفها و دلايل پنهاني موفقيت هاي خود را به نوعي جبران كنند و صلاحيت و لياقت خود را ثابت نمايند  و به همين علت ،مردان كمتر أجازه مي دهند تا عارضه فريبكاري و دروغگويي به خود ، به مقام و موقعيت شغلي  آنها صدمه بزند.

موفقيت هاي خود را چگونه توجيه مي كنيد؟ 

علت روانشناختي عارضه فريب كاري و دروغ به خود همان چيزي است كه دكتر مارتين سگلمان آن را روش توجيح بدبينانه مي نامد. وقتي زني با روش توجيح بدبينانه به موفقيت دست مي يابد ،او فكر مي كند موجبات موفقيت او  زير سايه عوامل خارجي مثل شانس، قرار گرفتن در دوره زماني مناسب و ديگران  ،بدست آمده پس ،موقتي و گذرا بوده  و بعيد است كه ادامه پيدا كند .چنين طرز تفكري قطعا بر موقعيت كاري و زندگي او تاثير خواهد گذارد.بر عكس زني با روش توجيح خوش بينانه تمامي موفقيت هاي خود را به اعمال و تلاش هاي خود نسبت مي دهد او پيش خود مي گويد،من سخت كار كردم و دين خود را ادا كرده ام . او مي داند كه اين پيروزي موجبات بدست آوردن موفقيت هاي بيشتر در كار و ديگر مراحل زندگي را براي او فرآهم خواهد ساخت.او مي تواند همچنان  به حركت و تلاش خود آدامه دهد زيرا موجبات موفقيت او موقتي نيستند.

نتيجه

طي يك روز به جريان افكار خود توجه كنيد، دقت كنيد كه چگونه موفقيت هاي خود را توجيح مي كنيد، بر چگونگي تاثير خود بر موفقيت هايتان تمركز كنيد و براي نيل به پيروزي برنامه ريزي و هدف گذاري كنيد.

موفقيت هاي خود را چگونه توجيه مي كنيد؟ 

به پيشواز ترس هاي خود برويد.مثلا اگر سخنراني براي شما كار دشواري است، فكر مي كنيد اينكار هرگز از شما ساخته نيست. ولي آن بخشي از حرفه شماست و يا مهارتي است كه براي رسيدن به موفقيت هاي بعدي به آن نياز داريد، پس سخنراني هاي بيشتري را براي خود ترتيب دهيد و با ترس هاي خود مواجه شويد.

در ابتدأ شايد أوضاع چندان تعريفي نداشته باشد ولي  با تكرار بيشتر  كار شهامت و قدرت بيشتري پيدا مي كنيد و بهتر مي توانيد از پس ترس هاي نامعقول خود بر آييد.

و بالاخره از تك تك موفقيت هاي خود لذت ببريد.زنان هدفمند و متعالي زناني هستند كه همواره در حال حركت به سوي مراحل بعدي در راستاي أهداف خود هستند.ولي إفرادي كه به عارضه فريبكاري و دروغگويي به خود دچار ند.هميشه در دودلي و ترديد در حسرت آنند كه بدانند  ، آيا موفقيت هاي ديگري به آنها رو خواهد كرد؟!

اندكي دلواپسي آزاردهنده محرك تلاش بيشتر است ولي در آغاز  اقدام به هر كار جديد،فضائل و دستاورد هاي قبلي تان را به خود ياد آوري كنيد.

ترجمه نيكو اعلاباف موفقيت هاي خود را چگونه توجيه مي كنيد؟ 

Paula Davis 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.