نفقه چيست | پرسش و پاسخ با دکتر اصغر کیهان نیا

نفقه چيست | پرسش و پاسخ با دکتر اصغر کیهان نیا

نفقه چيست

نفقه چيست

نفقه چيست و پي آمدهاي حقوقي آن چيست ؟

پرسش و پاسخ با دکتر اصغر کیهان نیا  نفقه چيست

بي شك عشق و علاقه و پيوند عاطفي ميان زن و شوهر زيربناي پيوند زناشويي است كه آن را از ساير قراردادهاي اجتماعي متمايز مي كند . اما در عين حال اين احساس و تمايل گاهي شرايطي ايجاد مي كند كه ممكن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و ساير شرايط لازم براي يك پيوند زناشويي موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستي و با در نظر گرفتن كليه خصوصيات روحي و جسمي و اقتصادي خود و همسر آينده و حدود و حقوق زن و شوهر در عقد ازدواج ، به پيوند زناشويي موفقي تن دهند كه بي ترديد عواقب آن نه تنها گريبان زن و شوهر را خواهد گرفت ، بلكه پي آمدهاي آن براي هردو خانواده بسيار نامطلوب خواهد بود . بنابراين آگاهي زن و مرد به حقوق و قوانين حاكم بر ازدواج ، تعهدات مادي و معنوي آنها را مشخص خواهد كرد .
نفقه همسر امري است كه بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح مي شود و پي آمدهاي مالي و حقوقي دارد كه مرد بايد از آن مطلع باشد .

پرسش و پاسخ در مورد نفقه با دکتر اصغر کیهان نیا

سؤال : نفقه چيست و پي آمدهاي حقوقي آن چيست ؟
جواب: نفقه زن عبارت است از مسكن ، غذا ، اسباب و لوازم خانه ، لباس  و ساير  مايحتاج  لازم  كه  شوهر  مكلف  است  همه  آنها را متناسب با وضعيت خانوادگي و اجتماعي زن تهيه كرده و در اختيار او قرار دهد .
سؤال : آيا در عقد نكاح منقطع ( صيغه ) شوهر عهده دار نفقه است ؟
جواب:خير.درعقدمنقطع شوهرالزامي به پرداخت نفقه ندارد،مگرآنكه در ضمن عقد براي پرداخت نفقه به صراحت مطلب ذكر شده باشد .
سؤال : تمكين يعني چه ؟
جواب : در اصطلاح حقوقي ، تمكين به معناي برآوردن نيازهاي شوهر و اجابت كردن خواسته هاي مشروع اوست . يكي از اين موارد و وظايف ، رابطه جسمي و جنسي است . زن مكلف است نيازهاي جنسي مشروع همسرش را برآورده سازد ، ولي اگر زن در وضعيت جسمي و روحي سالمي باشد و اين نيازها را برآورده  نسازد ، مرد مي تواند از پرداخت نفقه خودداري كند .
سؤال : شرط دادن نفقه به زن چيست ؟
جواب : اقامت در محل زندگي دائمي شوهر . اگر زني بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر اقدام به ترك خانه نمايد و مثلاً در خانه پدر و مادرش اقامت كند ، مرد مي تواند ترك انفاق نمايد
سؤال : ترك غيرموجه خانه توسط زن چه پي آمدهاي ديگري دارد ؟
جواب: مرد مي تواند علاوه بر ندادن نفقه از دادگاه تقاضاي طلاق كند و همين طور بدون نياز به اجازه كتبي زن تقاضاي ازدواج مجدد نمايد .
سؤال : اگر زني به خاطر نداشتن امنيت جاني ،خانه را ترك كند ، باز هم نمي تواند نفقه دريافت كند ؟
جواب : اگر زن با شهادت شهود و ساير ادله ثابت كند كه ماندنش در خانه موجب مضروب يا مجروح شدنش مي شود يا شوهر او را مجبور به ترك خانه كرده ، شوهرمجبور است كه نفقه او را بپردازد ، هرچند در منزل پدرش زندگي كند .
سؤال : آيا اگر زني خودش كار كند و درآمدي داشته باشد ، شوهر مي تواند به او نفقه ندهد ؟
جواب : اگر زن به وظايف زناشويي اش عمل كند ، در صورتي كه درآمد مستقلي هم داشته باشد ، باز هم پرداخت نفقه به عهده مرد خانه است .
سؤال : اگر زني همه وظايف خود را انجام دهد ، ولي مرد از پرداخت نفقه خودداري كند، وضع به چه صورتي درمي آيد ؟
جواب : در اين صورت زن حق دارد به دادگاه مراجعه و با تقديم مداركي دال بر خودداري شوهر از دادن نفقه او را محكوم به پرداخت نفقه نمايد .
سؤال : اگر مردي به علت فقر و تنگدستي يا براي اذيت و آزار كردن زن از دادن نفقه خودداري كند ، وضعيت زن به چه صورتي درمي آيد ؟
جواب : عدم پرداخت نفقه موجب مي شود كه قانونگذار به زن اجازه دهدكه در صورت تمايل به دادگاه مراجعه وتقاضاي طلاق كند.
سؤال : آيا نپرداختن نفقه جنبه جزائي هم دارد ؟
جواب : اگر مرد از دادن نفقه تعمداً طفره برود زن مي تواند با شكايت به مراكز انتظامي و مراجعه به دادگاه مرد را محكوم به مجازات هاي جزائي و حتي زنداني شدن بكند .
سؤال : فرق تمكين خاص و تمكين عام در چيست ؟
جواب : تمكين خاص يعني انجام امور جنسي ، ولي تمكين عام يعني انجام كليه وظايفي كه به عهده يك زن در خانه مي باشد .
سؤال : آيا زن پس از طلاق هم مي تواند نفقه بگيرد ؟
جواب : اگر طلاق رجعي باشد و در اثر عدم تمكين و نشوز نباشد ، نفقه سه ماهه عده طلاق به عهده مرد است .
سؤال : فرق طلاق رجعي و طلاق خلع در چيست ؟
جواب : در طلاق رجعي قبل از سه ماه زن و مرد مي توانند دوباره رجوع كنند ولي در طلاق خلع كه زن همه يا قسمتي از مهريه اش را مي بخشد، نفقه شامل او نمي شود ، ولي بايد عده طلاق را نگه دارد .

سؤال : آيا زن پس از وفات شوهر هم بايد نفقه بگيرد ؟
جواب : به موجب اصلاحي سال ۱۳۸۱ قانون مدني ، در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه قابل دريافت است .
سؤال : نفقه فرزند به عهده پدر است يا مادر ؟
جواب : نفقه فرزند به عهده پدر خانواده است و اگر پدر نباشد به عهده جد پدري است،ولي اگر اين دو وجود نداشته باشند، به عهده مادر است.
سؤال : آيا ندادن نفقه فرزند جنبه كيفري هم دارد ؟
جواب: پس از تصويب قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۷۵ ، اگر پدري حاضر نشد نفقه فرزند خود را بپردازد ، عدم پرداخت جنبه كيفري پيداكرده و قاضي مي تواند حتي پدر را تا ۵ ماه به حبس محكوم كند .
سؤال: بين عقد و انجام ازدواج آيا نفقه به زن تعلق مي گيرد ؟
جواب : خير ، مگر اينكه زن جهت شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد ، ولي مرد از بردن همسرش خودداري نمايد .
سؤال: اگر زوج غايب يا مفقودالاثر بود، تكليف نفقه چه مي شود؟
جواب : در اين خصوص زوجه به دادگاه مراجعه كرده و حاكم شرع نيز از اموال غايب به قدر نفقه در اختيار زوجه مي گذارد .
سؤال : چرا نفقه زن نسبت به ساير ديون شوهر از اولويت برخوردار است ؟
جواب:مطابق ماده ۱۲٠۶ زوجه مي تواند نفقه گذشته خود را كه از طلب ممتازه بوده، حتي در صورت ورشكستگي شوهر از او مطالبه نمايد.

از این نویسنده بخوانید:   نفقه چيست

حلقه گمشده ارتباط با فرزند مان را پیدا کنیم

نکته هایی در رابطه با مراسم خواستگاري

نکته هایی درباره نامزدي 

شرايط مناسب ازدواج   پرسش و پاسخ    

 پرسش و پاسخ مشاوره ازدواج ازدواج امري ضروري 

آقای عزیز خانمها نخوانند!

پرسش و پاسخ مشاوره ازدواج

مردان نخوانند زنان نخوانند

زن امروز چه می گوید

من و همسرم تا کجا با هم هستیم 

بیا با هم حرف بزنیم 

با چه کسانی نمیتوان ازدواج کرد ؟

چگونه در دل شوهر راه یابیم

  شیوه های حل اختلاف از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا  
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.