نيازهاي نوجوانان امروز چيست؟

نيازهاي نوجوانان امروز چيست؟  | روانشناسی نوجوانی و بلوغ

نيازهاي نوجوانان امروز چيست؟ 

نيازهاي نوجوانان امروز چيست؟ 

نوجوانان امروز ديگر نوجوانان ديروز نيستند،

همانگونه که جوان امروز بسيار متفاوتتر از جوان ديروزي است ولذا نيازهاي او بسيار فراتر از يک نوجوان ديروزي است چرا که هرروزه بر سرعت رشد علم و دانش بشري و در نتيجه تغييرات تکنولوژي افزوده ميشود و نيازهاي جديدي معني پيدا ميکنند. به راستي چگونه ميتوان پاسخگوي نيازهاي نوجوانان شد تا او را به مقصدي درست و هدفمند رساند؟
نوجواني يکي از مهمترين و پرارزش ترين دوران زندگي هر فرد محسوب مي شود زيرا سر آغاز تحولات و دگرگوني هاي جسمي و رواني در اوست و بلوغ نقطه عطفي در گذر زندگي او از مرحله کودکي به بزرگسالي است.
به عنوان يک واقعيت دوره نوجواني را بايد يک مرحله بسيار مهم از زندگي تلقي کرد، دوره اي که با ويژگي هايش از ساير دوران زندگي متمايز مي شود. گرچه همه دوران عمر مهم است ولي نوجواني مرحله اي بسيار مهم و در عين حال تاثيرگذار در ديگر مراحل زندگي در دراز مدت مي باشد.
در طي دوره نوجواني نوعي گم گشتگي درباره نقش هايي به وجود مي آيد که فرد انتظار دارد آنها را ايفا کند. نوجوان در اين زمان نه کودک است و نه بزرگسال اگر نوجوان مانند کودکان رفتارکند به او گفته مي شود که مانندسن خودش عمل کند. اگر او سعي کند نظير بزرگسالان عمل کند نبايد اغلب متهم شود

نيازهاي نوجوانان امروز چيست؟ 

نوجواني مرحله تغييرات اساسي است. تغييراتي که در ابعاد مختلف جسمي، رواني و اجتماعي نمود پيدا مي کنند. وجود اين تغييرات نيازهاي جديدي را براي وي بوجود مي آورد. برآورده شدن مناسب اين نيازها به نوبه خود سازگاري سريعتر و بهتر او را با آنها ميسر مي سازد. در کنار بحران و تحولي که نوجوان در اين دوره سني تجربه مي کند، عدم برآورده شدن اين نيازها به شيوه مناسب مشکلات افزون تري را مي تواند ايجاد نمايد.

از اين لحاظ توجه به شناخت اين نيازها قدم اساسي در کمک به نوجوان در گذراندن اين دوران است. خانواده و در سطح گسترده تر اجتماع بايد با شيوه ها و برنامه ريزي هاي مناسب، بهداشت دوران نوجواني را براي وي فراهم آورده و زندگي و شخصيت سالم تري را براي او رقم بزنند.
رشد احساسات و عواطف بخش اصلي ويژگي دوران نوجواني را تشکيل مي دهد. شناخت ويژگي هاي اين تحولات عاطفي کليد اصلي حل مشکلات اين دوره مي باشد. در اين دوران وي با نياز شديد به دوست داشتن و دوست داشته شدن مواجه است. گاه اين نياز به صورت برقراري پيوندهاي دوستي و گاه در خيال پردازي ها و روياهاي نوجوان خود را نشان مي دهد.

بر اين اساس و با توجه به نياز اساسي نوجوان به تفکرلازم است والدين فرصت هاي کافي را به وي داده تا پارهاي از ساعات را با خود خلوت کند و با اين عمل نوجوان بتواند نيازهاي طبيعي خود را ارضا کرده و در نتيجه از اين طريق اعتماد او به والدين خود نيز جلب مي شود. بنابراين والدين بايد اهميت اين دوران را خوب درک کنند. زيرا دوران نوجواني زمان بسيار مهمي است. سال هايي که فرد به خود به ديده ترديد و شک مي نگرد.

دوران رنج کشيدن، سختي ديدن و دلسرد بودن از خود، داشتن احساسات ضد و نقيض، دوران زمان سرکش بودن عواطف. پس اگر نوجوان بداند که تکيه گاه مطمئني براي خويش دارد، در دوران بي ثباتي عاطفي، زودرنجي و نا اميدي به پناهگاه مطمئن خود پناه مي برد. لذا خانواده ها بايد هرچه بيشتر در اين دوران به کمک نوجوان خود آمده و او را کاملا درک کنند.

نوجوان به دنبال کشف تازگي است، چيزي متفاوت با گذشته اش، دلش مي خواهد همه چيز را خود به تنهايي و بدون دخالت والدين تجربه کند و گاهي دچار بحران هويت شده و دلش مي خواهد مورد قبول اطرافيان قرار گيرد پس الگوسازي مي کند تا زماني که کودک است از والدين الگو مي گيرد، در دوران ابتدايي از معلم الگو مي گيرد و در دوران نوجواني از همسالان تاثير مي پذيرد.

شايد بهترين راهي که به آنها کمک مي کند تا با نحوه نگرش يک نوجوان آشنا شوند، اين باشد که سعي کنند به دوران نوجواني خود باز گردند و احساسات، اميدها و ايده هايي را که داشتند به ياد آورند. اما حيف که بسياري از والدين به طور معمول اين دوران از زندگي خود را فراموش مي کنند و در برخورد با فرزندشان، از آن بهره نمي برند.

بخوانید :

 چرا سلامت روانی کودکان و نوجوانان  اهمیت دارد؟ 
3 دیدگاه در “نيازهاي نوجوانان امروز چيست؟  | روانشناسی نوجوانی و بلوغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.