نیاز عاطفی , نیازهای عاطفی , چرا باید به نیاز عاطفی  توجه کرد ؟ , نیازهای عاطفی چه هستند؟, Surviving an Affair , ویلارد اف هارلی , از دست دادن رابطه , Willard F. Harley

نیاز عاطفی | چرا باید به نیاز عاطفی  توجه کرد ؟

نیاز عاطفی

سایت روانشناسی خانواده

نیازهای عاطفی چه هستند؟

چرا باید به نیاز عاطفی  توجه کرد ؟

نیاز عاطفی اشتیاق و خواسته ای است که در صورت ارضا شدن در فرد احساس رضایت و شادمانی ایجاد می کند و در غیر این صورت موجباحسااس ناکامی و ناخشنودی در فرد می شود. شاید هزاران نیاز عاطفی وجود داشته باشد. نیاز به تفریح، تماشای فوتبال، رفتن به خرید، شرکت در مهمانی و….. بعضی از این نیاز عاطفی در ما وجود دارد و بعضی در ما وجود ندارد اما تنها چند نیاز عاطفی هست که وقتی توسط شخصی از جنس مخالف برطرف می شود، آن قدر در فرد احساس رضایت و خشنودی ایجاد می کند که او خطر داشتن ارتباطی پنهانی با آن شخص را به جان می خرد. من آنها را مهم ترین نیازهای عاطفی می نامم. آنها نیازهایی هستند که در صورت ارضا شدن موجب شادترین و رضایت بخش ترین احساسات در ما می شوند

وقتی زن و شوهری به من مراجعه می کنند، ابتدا مهم ترین نیاز عاطفی شان را مشخص می کنم، یعنی بررسی می کنم که چه چیزهایی در هر دوی آنها بهترین احساس را ایجاد می کند؟ سپس کمکشان می کنم تا روش برطرف کردن این نیاز عاطفی را در یکدیگر بیاموزند. اگر برطرف کردن این نیاز عاطفی را بیاموزند، زندگی رضایت بخشی خواهند داشت

پس از صحبت های متعدد با صدها زن و مرد در باره ی نیازهای هیجانی که نیاز را برای اغلب اشخاص که در اولویت قرار دارد، کشف کرده ام. این نیازها عبارت اند از: نیاز به تحسین، محبت، گفتگو، حمایت خانوادگی، تعهد خانوادگی، حمایت مالی، صداقت و رو راستی، جذابیت جسمانی، بازسازی ارتباط و ارضای جنسی 

مهم ترین نیاز عاطفی ما آنهایی هستند که در صورت ارضا شدن موجب شادترین و رضایت بخش ترین احساس در ما می شوند.

من همچنین کشف کرده ام چرا برای مردان و زنان مشکل است که نیازهای یکدیگر را رفع کنند. هر زمان از زوج ها می خواستم آن ده نیاز را بر طبق اولویت خودشان فهرست بندی کنند، شیوه ی فهرست بندی مردان با شیوه ی فهرست بندی زنان به طور کامل متفاوت بود. پنج نیاز عاطفی که اغلب در بالای فهرست مردان است، در پایین فهرست زنان قرار دارد، وبالعکس، پنج نیاز عاطفی مهم زنان به طور معمول ازحداقل اهمیت برای مردان برخوردار است.

بنابراین جای تعجب نیست که مردان و زنان در برطرف کردن نیازهای یکدیگر مشکل دارند. آنها قادر به درک احساسات یکدیگر نیستند. آنها تمایلدارند کاری را انجام دهند که موجب رضایت دیگری می شود، اما اغلب تلاش هایشان در جهت نادرست است. آنچه یکی از طرفین بیشترین تأکید را بر آن دارد، اغلب از نظر دیگری کمترین اهمیت را داراست

البته انسان ها با هم فرق دارند و هر آدمی منحصر به فرد است. در حالی که مردان به طور متوسط پنج نیاز عاطفی خاص را انتخاب می کنند و زنان پنج نیاز دیگر را، گاهی در این میان استثناهایی وجود دارد که مربوط به تفاوت های فردی است. بنابراین من همیشه همسران را تشویق می کنم که تصمیم بگیرند چه نیازی برای آنها مهم ترین است. من هرگز نیاز عاطفی اشخاص را تعیین نمی کنم. آنها خودشان نیازهایشان را تعیین می کنند. وقتی آن نیازهای خاص برطرف شوند، فرد عاشق شخصی می شود که آن نیازها را برطرف کرده است

 سایت روانشناسی خانواده

وقتی مهم ترین نیاز عاطفی ما ارضا نمی شودبه نوعی احساس و یا افسر دگی و تهی بودن می کنیم. و وقتی این نیازها برآورده شود  دوباره احساس زنده بودن می کنیم. اغلب افراد از برآورده نشدن نیاز عاطفی شان در زندگی مشترک احساس نارضایتی می کنند هیچ کس از  این نوع زندگی خوشش نمی آید. افراد افسرده اغلب به دلیل ارضا نشدن نیازهای عاطفی شان به درمانگران مختلف رجوع می کنند، اما احساس رضایت و شادمانی به دست نمی آورند. آنان برای درمان افسردگی شان دارو مصرف می کند، اما تنها زمانی که این داروها را مصرف می کنند، درد ناراحتی کمی تسکین می یابد. این اشخاص اغلب به این نتیجه تر است که اشکال عمده ای در آنها وجود دارد، مغزشان خوب کار می کند و ثبات روحی و روانی ندارند اما ناگهان شخصی را ملاقات می کنند که احساسی فوق العاده در آنها ایجاد می کند.مانند  اینکه ابرها کنار رفته اند و خورشید دوباره می درخشد
سایت روانشناسی خانواده
این شخص جدید اغلب نیاز عاطفی ارضا نشده ی آنها را برطرف می کند. آن شخص خالصانه مایل به گفتگو، تحسین و ابراز علاقه اش است.

پس از اینکه نیاز عاطفی ارضا نشده برطرف می شوند، نتیجه باور نکردنی است. افسردگی شخص به سرعت برطرف می شود، تا وقتی او به ارتباطش برای رفع نیازهایش ادامه می دهد، احساس رضایت و خوشحالی می کند، اما هر زمان این نیازها دوباره برطرف نشوند، افسردگی او نیز بر می گردد.

بعضی اشخاص باور دارند که برطرف شدن افسردگی شان در طول ارتباط با شخصی دیگر نشانه ای از طرف خداوند است که آنها باید ارتباطات گذشته شان را رها کنند و به این ارتباط جدید بچسبند. اما این نشانه ای از طرف خداوند نیست. در عوض این هیجانات هستند که ما را تشویق می کنند کورکورانه زمان بیشتری را با شخصی که نیاز عاطفی مان را بر طرف می کند، سپری کنیم اگر قرار باشد ما تسلیم هیجاناتمان شویم و به دنبال شخصی بگردیم که نیاز عاطفی مان را برطرف کند، زندگی خود و خانواده مان را از روال عادی خارج می کنیم. بسیار احمقانه است که اجازه دهیم هیجانات و عواطف مان مسیر زندگی ما را تعیین کنند. اما نیازهای ارضا نشده تأثیری قدرتمند دارند، آن قدر قدرتمند که اشخاص تمایل پیدا می کنند همسر، فرزندان، شغل و باورهایشان را فدا کنند تا نیازهای عاطفی شان برطرف شود

بخوانید : علت مجرد ماندن

بی وفایی نیازهای عاطفی ارضا نشده را برطرف نمی کند

بدون توجه به اینکه بی وفایی در چه مرحله ای قرار دارد، اغلب دليل وجود آن برطرف شدن نیازهای عاطفی مهم است. وقتی همسران نیازهای عاطفی برطرف نشده ی زیادی دارند و برای مدتی بنا به دلایلی مختلف از یکدیگر دورند، امکان حضور فردی دیگر که این نیازها را ارضا کند، بسیار زیاد است

بدون توجه به اینکه بی وفایی در چه مرحله ای قرار دارد، اغلب دليل آن برطرف کردن نیازهای عاطفی مهم است.ازجمله نیاز جنسی 

بخوانید : سکس را درست بیاموز

همسران در بیشتر موارد نیاز عاطفی یکدیگر را انجام می دهند اما اگر این نیاز ها برطرف نشود بی وفایی بین زوجین به وجود می آید و حتی منجر به خیانت میشود 

پس حتما به نیازهای یکدیگر توجه کنید عاشق باشید عشق بسیار قدرتمند است عشق است که ما را به ازدواج ترغیب می کند و عشق است که موجب رضایت از زندگی مشترک می شود و همچنین عشق است که شخص را در برابر رها کردن محبوب می کند.

سایت روانشناسی خانواده

منبع : کتاب Surviving an Affair ( از دست دادن رابطه ) 

نویسنده : Willard F. Harley (ویلارد اف هارلی)   نیاز عاطفی

 در ادامه بخوانید :

هرگز برای من رخ نمیدهد 

بزرگترین اشتباه زنان عاشق

بانک عشق 

حرفهایی که زنان دوست دارند بشوند 

رعایت فاصله نشانه عشق است 

محک زدن صداقت همسر

ازدواج با مردی که صاحب فرزند است 

آیا با بیمار روانی می تونم ازدواج کنم ؟

ازدواج با همکار 

خطای هاله ای در ازدواج

دلایل منطقی و غیر منتطقی ازدواج

سوالات ضروری قبل از ازدواج 

سایت روانشناسی خانواده
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.