هدیه کریسمس

هدیه کریسمس| داستانهای کوتاه روانشناسی | داستانک

 هدیه کریسمس

 هدیه کریسمس

داستانهای کوتاه روانشناسی  هدیه کریسمس

زوج جوانی بودند که  در فقر زیاد زندگی می‌کردند.  کریسمس نزدیک بود و هر کدام در فکر هدیه ای بودند که به هم بدهند پسر جئان نگاهی به موهای بلند وزیبا ی همسرش انداخت و تصمیم گرفت شانه ای برای او هدیه بگیرد ولی پولی در بساط نداشت تنها ساعتی بی بند  داشت که برایش عزیز بود و همیشه پیش خودش نگه میداشت تصمیم گرفت آن را بفروشد و برای همسرش شانه بخرد و به عنوان هدیه کریسمس به او بدهد

مرد جوان  فردای آن روز بعد از تمام شدن کارش، به بازار رفت و ساعت خود را فروخت و شانه‌ای برای همسرش خرید. وقتی به خانه بازگشت شانه در دست با تعجب دید که همسرش موهایش را کوتاه کرده است و بند ساعت نو برای او گرفته است. مات و مبهوت و اشک‌ریزان همدیگر را نگاه می‌کردند. اشک‌هایشان برای این نبود که کارشان هدر رفته بود بلکه برای این بود که همدیگر را به یک اندازه دوست داشتند و هر کدام بدنبال خشنودی دیگری بود.

به یاد داشته باشیم اگر کسی را دوست داری یا شخصی تو را دوست داشته باشد باید برای خشنود کردن او سعی و تلاش زیادی انجام دهی. عشق و محبت به حرف نیست، باید به آن عمل کرد. عمل است که شدت عشق را به تصویر می‌کشد.

داستانهای کوتاه هدیه کریسمس |  داستانک هدیه سال نو | پندک هدیه کریسمس| داستان جالب 

داستان موفقیت  | داستان

جمع آوری شده توسط رسایت روانشناسی خانواده  هدیه کریسمس

منبع : دوقدم تا لبخند  هدیه کریسمس

داستانک   هدیه کریسمس

داستان های کوتاه : 

حکمت و خواست خدا

تغيير ديدگاه

داستان موفقیت

داستان نصیحت مادر

داستانی تامل برانگیز از مولانا جوان عاشق

خواسته زنان چیست

داستان صورتحساب

درخت جادو

دختری با یک گل سرخ

معجزه محبت

نامه آبراهام لینکلن به معلم پسرش

Christmas gift

The young couple were living in extreme poverty. Christmas was near and each one was thinking of a gift to give each other. Giane’s son looked at his long-haired husband’s hair and decided to give him a shoulder, but he had no money. He had only one hour of spare time, who was dear to him and always She kept herself up and decided to sell it and give her a shoulder for her husband and give her a Christmas present.
The young man went to the market the next day after his work ended, and he sold his watch and bought a shoe for his wife. When she returned to her home, she was surprised to see that her husband had shortened her hair and had a new wristwatch. Amazed eyes and eyes saw each other. Their tears were not that their work was wasted, but because they loved each other equally, and each was looking for another pleasure.
Remember that if you love someone or someone loves you, you have to make a lot of effort to please him. Love and kindness do not speak, it should be done. The act that depicts the intensity of love.

روانشناسی  هدیه کریسمس
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.