513
کد: 1452
چهارشنبه, 17 دی 99

پسر گرسنه اش شتابان به طرف یخچال می رودسایت روانشناسی خانواده سایت روانشناسی خانواده پسر گرسنه اش شتابان به طرف یخچال می رود، در یخچال را باز می کند عرق شرم بر پیشانی پدر می نشیند… پسرک این را می فهمد، دست می برد بطری آب را بر می دارد صدایش را بلند می کند "چقدر تشنه بودم" پدر این را می فهمد پسر کوچولویش چقدر بزرگ شده…. آیا من هم ان قدر بزرگ شده ام که نقص ها و نداری های دیگران را به رویشان نیاورم؟……………………..بعضی ادم ها بیان عیب و نقص دیگران را دلیل زرنگی خود می دانند غافل از اینکه خیلی های دیگر زودتر از ان ها فهمیده بودند اما انقدر بزرگ شده اند که…پسر گرسنه اش شتابان به طرف یخچال می رودفروشندگان عزیزپسر گرسنه اش شتابان به طرف یخچال می رود وقتی هموطنی از شما خرید کرده ودردستگاه کارتخوان کارت کشیدوموجودی حسابش کافی نبود نگویید(موجودی کافی نبود)! بگوییدظاهرااشکالی وجود داره خصوصا زمانی که فروشگاه شلوغ است و مشتریان دیگرصدای شمارامی شنوند کارت را به همراه رسید تحویل مشتری دهید،خود متوجه می شود که موجودی حسابش کافی نبوده استپسر گرسنه اش شتابان به طرف یخچال می رود

His hungry son rushes toward the refrigerator, opens in the refrigeratorSweaty shame sits on the father's forehead ...The boy understands this, takes out a bottle of waterLoudly getting up "How scary I was!"The father understands how big the little boy is ....Am I also appreciated that I will not impose on them the imperfections of others?........................ ..Some of the flawed comments of others are due to their clevernessUnaware of the fact that many of them understoodBut they have grown so big that ... his hungry boy rushes toward the refrigerator

Hungry sellers in Cyprus are rushing toward the refrigeratorWhen the compatriot bought you and the card reader card was not in your account, it was not enoughDo not say (was not enough)!There is a case in point, especially when the store is busy and other customers hear a voice.The card, along with the receipt of the delivery, realizes that its account balance is not enough


سایت روانشناسی خانواده
 
نظر کاربران
انتشار یافته: 0 نظر
در انتظار بررسی:0
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
* نام:
* ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: