چهار “نان” ننگ و نحس زندگی‌ | دکتر فرهنگ هلاکویی

چهار “نان” ننگ و نحس زندگی‌

چهار “نان” ننگ و نحس زندگی‌ : نادانی، نگرانی، نیازمندی، ناتوانی !

چهار تا نون لعنتی , دکتر هلاکویی

نادانی، نگرانی، نیازمندی و ناتوانی

شما به من ثابت کنید، نگران نبودید، نیازمند نبودید، نادان و ناتوان نبودید و شرایط سختی را متحمل شدید. به همین دلیل، در زندگی‌ واژه‌ای چون گذشت و فدا کاری وجود ندارد. رفتاری که ما اسم آن را گذشت و فداکاری می‌گذاریم، منشأ در این چهار ” نان” دارد.

این درست مثل زمانیست که کسی‌ پایش را به شدت روی پای ما گذاشته است و ما هیچ چیزی نگوییم. اگر در زندگی‌ ما, کسی‌ رفتاری انجام میدهد که باعث رنجش و عذاب ما میشود و ما تحمل می‌کنیم تنها دلیل آن نادانی، نگرانی، نیازمندی و ناتوانی ماست!

چهار "نان" ننگ و نحس زندگی‌ : نادانی، نگرانی، نیازمندی، ناتوانی ! چهار تا نون لعنتی , دکتر هلاکویی

چهار “نان” ننگ و نحس زندگی‌ : نادانی، نگرانی، نیازمندی، ناتوانی !
چهار تا نون لعنتی , دکتر هلاکویی

 

بخوانید :برای مردم زندگی نکنیم |  بهترین کلیپ دکتر هلاکویی

 

 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.