40 فکر سمی

۴۰ فکر سمی | روانشناسی جامعه | آرنولد لازاروس

۴۰ فکر سمی

۴۰ فکر سمی

به من بگو چرا

فکر سمی۱: تفریح اتلاف وقت است

خیلی از آدم ها بیش از حد کار می کنند وقت گذرانی را گناه دانسته و تفریح و سرگرمی را تنبلی، تن پروری، تن آسایی و بیعاری می دانند و معتقددند تفریح آنها را از هدف نهایی(تامین مال)باز می دارد. اما مطالعات روان شناسی نشان داده اند ( توزیع رفتارها )مثل آمیختن کار و تفریح که کیفیت زندگی را بالامی برد .

پادزهرها ۴۰ فکر سمی : خوشگذرانی،اتلاف وقت نیست. اگر امروز از زندگیم لذت نبرم، شاید فردادیر باشد.

باور مخالف مثبت: استراحت، سرگرمی و آرامش هم لازم هستند.

40 فکر سمی

40 فکر سمی

فکر سمی۲: به نفع توست که دیگران را کنترل کنی

کسانی که دائما دیگران را امر و نهی کرده و دیگران را کنترل می کنند. آدمهای مضطرب و نگرانی هستندکه معمولا به کنترلی که به دنبال هستند، نمی رسند و دوستانشان را از دست می دهند. وقتی واکنش های دیگران، شمارا ناراحت می کند یا وقتی دیگران می خواهند شما را کنترل کنند، اگر از آنها بخواهید که این کار را نکنند، بیشتر احتمال دارد طبق میل شما رفتار کنند تا وقتی که آنها را تهدید می کنید یا دستور می دهید

پادزهرها ۴۰ فکر سمی : تقاضا از توقع و همکاری از کنترل بهتر است. آدمها حق دارند طبق سناریوی خود زندگی کنند.

باور مخالف مثبت: اگر می خواهی دیگران با تو کنار بیایند، آنهارا کنترل نکن

فکر سمی۳: بهتر است ” عقده دلت را خالی کنی “

انکار یا فرو خوردن احساسات، یا لبخند زدن زدن در حالی که عصبانی و ناراحت هستیم، عمل ناسالمی است. متخصاصان هم توصیه می کنند عصبانیت خود را «بیرون بریزیم» اما چگونه؟

باید به جای از کوره درفتن، دیگری های خود را از همان لحظه اول با بیان محکم، صریح و عاقلانه رفع کرد.

پادزهرها  40 فکر سمی: ” عصبانیت خوب است ولی بهتر است آن را با ابراز وجود نشان دهیم نه با پرخاشگری “

” وقتی خشگمین می شوم معنایش این است که دیگران خیلی روی من نفوذ دارند. “

باور مخالف مثبت: به جای آنکه “عقده دلت را خالی کنی” ابراز وجود کن.

فکر سمی۴: هر طور رفتار کنی خانواده و دوستانت باید عاشقت باشند.

این آدمها به ” عشق نامشروط ” معتقدند و باید بستگان و دوستانشان ” عاشق ” آنها باشند، حال مهم نیست چقدر با بستگان و دوستانشان بد رفتاری کرده اند. آیا شما تنگ نظر، بداخلاق، بی تربیت و عنق هستید؟ آیا ایرادگیر هستید و دائم گله می کنید و دیگران را همه می کنید؟ اگر اینگونه است اعمالتان را عوض کنید.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی  : ” مردم نمی توانند فکرم را بخوانند. آنها فقط اعمالم را می بینند.”

” اگر می خواهم مردم با من درست رفتار کنند باید با آنها درست رفتار کنم. “

باور مخالف مثبت: “عملکرد تو از این که تو کی هستی، مهم تر است. “

فکر سمی۵: مهربانی بر نامهربانی پیروز خواهد شد.

آن دسته از رفتارهای دیگران را که قصد حذف آنها را دارید، تقویت نکنید. هدف شما باید خلاف رفتارهای ناشایست دیگران باشد. مصادیق این فکر زنانی هستند که به دلیل عقاید دینی خود یا به دلیل فشارهای مالی رفتار سنگدلانه شوهر خود را تحمل می کند و از او جدا نمی شوند.

پادرزهرها ۴۰ فکر سمی  : ” بدرفتاری هیچکس را نباید تحمل کنم و باید از همه ادب و و خوشرفتاری بخواهم. “

” من به نامهربانی دیگران پاداش نمی دهم. “

باور مخالف مثبت: ” با نامهربانی، محکم برخورد کن؛ به هیچکس اجازه نده با تو بدرفتاری کند. “

فکر سمی۶: چیزی نگو که دیگران را برنجانی

رنجاندن و تحقیر عمدی دیگران با توجه کردن مدبرانه آن یک دنیا فرق دارد. شما می توانید با تدبیر، حساب شده و محتاطانه و در عین حال، صادقانه حرف بزنید. در فن انتقاد مدبرانه، قبل از هر بازخورد منفی، یک بازخورد مثبت می دهیم. اظهارات خود را نیز با یک بازخورد مثبت تمام می کنیم.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی : ” اظهار نظر صادقانه تا وقتی سازنده باشد، خوب است. “

” گاهی برای کمک کردن به دیگران مجبور می شوی کمی آنها را برنجانی. “

” صراحت از کنایه بهتر است. “

باور مخالف مثبت: “حرفهای مهم را مدبرانه بزن. “

فکر سمی۷: هدفت باید کمال باشد

اگر از خودتان انتظارات غیرواقع بینانه دارید و می خواهید همیشه ۱۰۰ درصد باشید، اضطراب، فشار روانی، غیبت از محل کار و فرسودگی شغلی نصیبتان می شود. کمال گرایی باعث رقابت ناسالم و انجام رفتارهای غیراخلاقی (تقلب، زیر آب زدن و دروغگویی) می شود.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی : کمال گرایی، یأس و ناکامی می آورد. گاهی اوقات باید کافی بود نه کامل. اگر هدفت خیلی بلند پروازانه باشد. به آن نمی رسی ـ مجبور نیستیم همیشه با تمام ظرفیتم کار کنم.

باور مخالف مثبت: ” دنبال مزیت باش نه کمال”

فکر سمی۸: ” نه” بگو ـ چون اگر رو بدهی، آستر هم می خواهند.

نه گفتن به یک فروشنده سمج و مزاحم، مهارت است ولی در مورد عزیزان ما فرق می کند. پدر و مادری که فکر می کنند تربیت خوب، یعنی امتیاز و آزادی ندادن، بی دلیل نه می گوید که عاقبتی به جز تنفر ندارد.

نکته مهم رعایت تعادل است. شما نباید تمام درخواستها را اجابت کنید در عین حال، باید به ” نه ” گفتن خودکارتان هم ” نه ” بگویید.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی : ” خیلی خوب است که در خواستهای نامعقول را رد کنی ولی نه گفتن بی دلیل، احمقانه است. “

” موافقت و تأثیر بیش از مخالفت و رد کردن، به روابط تو کمک می کند. “

باور مخالفت مثبت: ” اگر برای رابطه ای ارزش قائل هستی، تا حد امکان در آن بله بگو. “

فکر سمی۹: اتمام حجت، بگو مگوهای را می خواباند

فشار، تهدید، زورگویی و ترساندن در جنگ مؤثرند. اتمام حجت، ارتباط را قطع می کند. اما عهد و پیمان و مذاکره؛ عناصر اصلی آن احترام، دلسوزی و عشق هستند و جایی برای بازی قدرت ندارند.

آدمهای که در روابط خود، دائم اتمام حجت می کنند، یا نادان هستند یا ضعیف.

آدمهای عاقل دستور نمی دهند و اتمام حجت نمی کنند، امر و نهی هم نمی کنند. آنها تقاضا کرده و احساس خود را بیان می کنند.

پادزهرها  40 فکر سمی : ” با اتمام حجت دوستی خراب می شود و جلوی اارتباط گرفته می شود این حق مردم است که طبق میل من عمل نکنند. “

باور مخالف مثبت: ” مذاکره و مصالحه، بگو مگوها را می خواباند. “

فکر سمی۱۰: صداقت محض، بهترین سیاست است.

راستگویی غیرضروری، مشکل ایجاد می کند و ناراحت کننده و غیرقابل تحمل می شود. نباید خود را افشاگری مهار گسیخته را دز زیر پوشش « صداقت محض» مخفی کرد. درایت و مصلحت اندیشی نقش مهمی را در تعاملات بازی می کند.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی : ” صداقت معمولا بهترین سیاست است نه همیشه. “

” همه نباید از کارهایم سر در بیاورند، من حریم خصوصی می خواهم. “

باور مخالف مثبت: عشق بهترین سیاست ااست نه صداقت محض.

40 فکر سمی

فکر سمی۱۱: جواب ابلهان خاموشی است.

کناره گیری از دیگران و حرف نزدن با آنها نوعی تنبیه است. ولی روشهای تنبیهی به ندرت نتیجه می دهند. اخم کردن و سکوت در برابر دیگران نشانه بی عرضگی است و رفتار کسی است که با مشکلات روبرو نمی شود و برای آنها راه حل پیدا نمی کند. باید مشکل را با دیگران درمیان گذاشت و جسورانه ولی غیر پرخاشگرانه آنها را حل نمود.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی: ” کناره گیری و طفره رفتن، مشکلات را حل نمی کند.

” اگر کسی با رفتارش ناراحتم می‌کند، عاقلانه، هوشمندانه و سنجیده‌تر آن است که مشکلم را با او در میان بگذارم. “

باور مخالف مثبت: ” عزیزانت، ارتباط می خواهند نه سکوت “

فکر سمی۱۲: به هر چه بخواهی، می رسی

همه ما محدودیتهایی داریم که نمی گذارند به هر چیزی که می خواهیم برسیم. این محدودیت ها، فیزیکی، ذهنی و هیجانی هستند. باید اهداف واقع بینانه داشته باشید و با سنجش های واقع بینانه نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کنید و ظرفیت های تان را بشناسید.

پادرزهرها ۴۰ فکر سمی : ” شناختن محدودیت هایم و پذیرفتن آنها نشانه هوشمندی من است نه ضعف من. “

” توانایی هایم را صادقانه می سنجم و هدفی را دنبال می کنم که قابل دسترسی باشد. “

باور مخالف مثبت: ” اگر هدفت واقع بینانه باشد زحمت بکشی، به آن می رسی. “

فکر سمی۱۳: اگر می خواهی کارها درست پیش بروند، خودت آنها را انجام بده

آدمهایی هستند که آنقدر پولدارند که می توانند بعضی کارهایشان را به دیگران محول کنند. ولی خواست و کمال گرایی آنها چنین اجازه ای به آنها نمی دهد. آنها معمولامرد هستند و نمی توانند کارها را به دیگران محول کنند و به این که بگویند ” خودم این کار را کردم ” خیلی اهمیت می دهند. آنها آدمهای مستقلی هستند، که رفته رقته زندگی خود را از کیفیت خالی می کنند با کمک خواستن از دیگران، سپردن مسئولیت به دیگران و استفاده از استعدادهای دیگران می توانید به کارهای مهمتری بپردازید و کیفیت زندگی تان را بالا ببرید.

پادزهرا: ” به خاطر همه فن حریف بودن و صرفه جویی هایم، محبت خانواده و دوستانم را از دست می دهم. “

” با خودت صادق باش، آیا خساست تو نیست که نمی گذارد کارها را به دیگران محول کنی؟ “

باور مخالف مثبت: ” اولویت بندی کن؛ مسئولیت هایت را متعال کن؛ کارهایی را که دوست داری و می توانی انجام بده و بقیه کارها را به دیگران محول کن. “

فکر سمی۱۴: وقتی کارها خوب پیش نمی رود، دنبال مقصر بگرد

مقصر پیدا کردن سرزنش کردن او، ریشه احساس گناه و ناراحتی های بسیاری از بیماران است. سرزنش گرها و مقصر پیدا کردن ها، مسئولیت اعمالشان را نمی پذیرند و عزت نفس طرف مقابل را تضعیف می کند. این رفتارها جلوی رسیدن شما راه به راه حل های سازنده و خلاقانه را می گیرند.

پادزهرها: ” مقصر پیدا کردن، پرخاشگرانه و مخرب است. قبل از آنکه کسی را مهم کنی از خودت بپرس تو چه نقشی داشتی. “

باور مخالف مثبت: ” وقتی کارها درست پیش نمی روند، دنبال راه حل بگرد. “

باور سمی۱۵: تنبیه بهترین تربیت است

تنبیه ـ اعم از سانسور، توبیخ، نکوهش، دعوا یا کتک زدن ـ هر نتیجه ای می دهد جز عشق و محبت. رفتار خوب، شایسته و جامعه پسند با تربیت، آموزش و الگوبرداری پدید می آید. اگر به اعمال مثبت فرزندتان و پرهیز آنان از انجام اعمال منفی پاداش دهید، فرزند شادتری تربیت خواهید کرد.

پادزهرها: ” هزینه تنبیه از هزینه تقویت مثبت بیشتر است. تنبیه در بهترین حالتش، سرکوبی زود گذر است. “

مهربانانه و عاشقانه تربیت کردن کودکان با لحن آرام و لطیف از تنبیه کردن آنان بهتر است.

باور مخالف مثبت: به جای آنکه رفتارهای بد را تنبیه کنی، رفتارهای خوب خود را پیدا کن و به آنها پاداش بده.

باورهای سمی۱۶: احساسات را بروز نده

ترس، شرم، احساس گناه یا شکاک بودن باعث می شود این آدمها احساساتشان را حتی با نزدیکترین افراد زندگی شان هم در میان گذارند و صمیمت بین آنها و نزدیکانشان از بین می رود. انتخابگر باشید و هر چیزی را به هرکس نگویید، احتیاط کنید و آدمهای قابل اعتماد را انتخاب کنید و با آنها در مورد اعمال احساسات و افکارتان حرف بزنید.

پادزهرها: ” خود افشایی خود خواسته، صمیمت می آورد. “

” آدمهای خیلی تودار، در زندان هیجانی ساخته خود، حبس هستند. “

باور مخالف مثبت: ” احساسات را بروز بده تا اعتماد بسازی و صمیمت ایجاد کنی. “

باورهای سمی۱۷: با همان برداشت اول می توانی آدم ها را بشناسی

وقتی در مورد کسی حکم کلی و عجولانه ممی دهید به احتمال زیاد اشتباه خواهید کرد. باید رفتار افراد را در موقعیت های مختلف زیرنظر بگیرید. رفتارهای انسان ها تا حد زیادی به وضعیت و به اشخاص مقابل آنها بستگی دارد. اگر بر مبنای شواهد فکر و عمل کنید، با دیگران و خودتان درست تر برخورد خواهید کرد.

پادزهرها: ” آدمها همیشه یک جور نیستند “.” آیا واقعاً کل ماجرا را می دانم. “

” شاید آن روز، روز بدی داشته است. “

باور مخالف مثبت: هر آدمی بی همتاست؛ تا او را در شرایط مختلف ندیده باشی واقعاً نمی توانی او را بشناسی.

فکر سمی۱۸: رضایت پدر و مادرت از هر چیز دیگر مهم تر است

بهتر است طبق انتظارات دیگران زندگی نکنیم (همچنین بهتر است انتظارات خود را به دیگران تحمیل نکنیم.) شاد ایده جلب رضایت والدین از اجازه گرفتن از آنها، واقع بینانه تر باشد. شما وقتی می توانید با پدر و مادرتان کنار بیایید که بفهمند این حق شماست که آن گونه که می خواهید، زندگی کنید و آنها نباید مزاحمتی برای شما ایجاد کنند.

پادزهرها: ” من به دنیا نیامده ام تا طبق انتظارات دیگران رفتار کنم. “

” اگر پدر و مادرم اعمال و شخصیتم را تأیید نکردند نباید ناراحت شوم. “

باور مخالف مثبت: ” اجاره والدین خوب است ولی شرط خوشبختی نیست. “

فکر سمی۱۹: پول و موفقیت خوشبختی می آورند

کار و پول، وسیله هستند نه هدف. ” پاداش تلاش ها، آن کس است که می شویم نه آنچه بدست می آوریم. “

اگر روی کالاهای انسانی برای مثال بر روی روابط مان با اعضای خانواده و دوستان نتان و روی عشق تبادل نظر و لذت بردن از چیزهای ساده زندگی سرمایه گذاری کنید، بیشتر خوشبخت می شود تا روی ثروت.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی: ” ثروتمند واقعی کسی است که عاشق خانواده و دوستانش باشد. “

” میلیونری که از عشق و محبت خالص بهره ای نبرده، از لحاظ عاطفی فقیر است. “

باور مخالف مثبت: رابطه عاشقانه خوشبختی می آورد.

فکر سمی۲۰: قربانی همیشه قربانی است

از نظر روانشناسی، مسیر رشد و تحول شخصیت شما راپیشینه زندگی و برنامه ژنتیکی شما تعیین می کند. تأثیرات تجارب دوران کودکی به بزرگ می کشید می شود، ولی شما اسیر گذشته نیستید مگر اینکه خودتان بخواهید. آدمها می توانند بر تأثیرات دردناک گذشته غلبه کنند. مجبور نیستیم قربانی و درمانده باقی بمانیم.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی : ” بهتر است به جای بود، به هست و خواهد بود فکر کنم. “

” اگر می خواهی خودت را تحقیر نکنی، در حرف هایی که با خودت می زنی تجدید نظر کن و حرفهای منفی خودت را به حرفهای مثبت تبدیل کن. “

باور مخالف مثبت: تو می توانی خودت را از دام ناراحتی های گذشته برهانی.

فکر سمی۲۱: فروتن باش و به خودت نبال

نحوه معرفی و ” عرضه خودتان ” بر نظر دیگران راجع به شما تأثیر می گذارد، هر افراطی چه در تواضع و چه در تکبر مضر است.

همه می دانیم قُمپز در کردن و لاف زدن، علامت احساس ناامنی است و بعضی برای دچار نشدن به این امر فروتنی بیجا را برمی گزینند.

ولی راه سومی هم هست بهتر است رو راست باشید و نقاط قوت تان را بپذیرید ولی آنها را به رخ نکشید. و جلوی طرد شدن بیهوده خود را بگیرید.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی : ” فروتنی بیجا دروغگویی است و عواقب دارد. “

” بیان صادقانه نقاط قوت و توانائیها، قُمپز در کردن نیست. “

باور مخالف مثبت : نقاط قوت و توانایی هایت را ارحت و صادقانه بیان کن.

فکر سمی۲۲: انتقاد، بهترین راه اصلاح اشتباهات مردم است.

عبرت گرفتن از اشتباهات، پایه و اساس تعلیم و تربیت و رشد است. اما انتقاد کردن از شخصیت فرد به جای انتقاد کردن از عمل او مخرب است. مانند تحقیر، ایراد گرفتن و مسخره کردن.

وقتی با کسی اختلاف دارید، به جای انتقاد کردن از او، راه حل پیدا کنید و برای حل اختلافتان، روش ارائه دهید.

پادزهرها: ” به جای انتقاد از شخصیت شخص، بهتر است از او بخواهی رفتارش را عوض کند. “

” راستی اگر جای او بودم دوست داشتم با من چطور حرف بزنند؟ “

باور مخالف مثبت: به جای آنکه از دیگران ایراد بگیری، دنبال راه حل باش.

فکر سمی۲۳: خودخواه نباش؛ اول دیگران بعد خودت

بین خودخواهی (یعنی ارضای نیازهای خود به هر قیمتی) و منفعت طلبی آگاهانه (یعنی تأمین منافع خود بدون ضربه به دیگران) تفاوت وجود دارد. نه خودتان را مقدم و مهمتر از دیگران بدانید و نه دیگران را به خودتان ترجیح دهید بلکه ضمن رعایت حال خود، ملاحظه دیگران را هم بکنید. نه بخشیدن بهتر از گرفتن است و نه گرفتن بهتر از بخشیدن. داد و ستد از همه بهتر است.

پادزهرها: ” اگر نیازهای دیگران را به نیازهای خود ترجیح دهم، نیازهای هیچ یک از ما بر طرف نمی شود. “

باور مخالف مثبت: خودت را به اندازه دیگران دوست داشته باش.

فکر سمی۲۴: همسرم باید عاشق پدر و مادر و خانواده ام باشد.

یکی از بزرگترین آزادی های انسان که نمی توانیم آن را از او بگیریم، مالکیت او بر احساساتش است. اگر چه می توانید به دیگران بگویید که چطور احساس کنند ولی می توانید به آنها بفمانید که چطور رفتار کنند. البته رفتار و احساسات مثبتی که از همسرتان توقع دارید، به خانواده شما هم بستگی دارد، خانواده شما باید دوست داشتنی باشند.

پادزهرها: ” اگر چه من عاشق خانواده ام هستم ولی همسرم مرا انتخاب کرده نه خانواده ام را. “

” بهتر است به جای آنکه فکرم را روی کارهایی که همسرم برای خانواده ام نمی کند تمرکز کنم، از کارهایی که برای خانواده ام می کند تشکر می کنم. “

باور مخالف مثبت: می توانم از همسرم بخواهم با خانواده ام محترمانه رفتار کند، ولی نمی توانم مجبورش کنم که عاشق خانواده ام باشد.

فکر سمی۲۵: وقتی آرزوهای بلند پروازانه داریم حداکثر تلاشمان را به خرج می دهیم.

اخلاقیات، قید و بندهای اخلاقی و معیارها ارزشمندند، ولی انتظارات غیرواقع بینانه و شور و شوق زیاد هم مشکل ساز می شود. هر اندازه انتظارات شما رفتار کنند، بالاخره روابطمان با آنها تیره و تار خواهد شد.

پادزهرها: ” تا وقتی از خودم توقعات نامعقولی دارم، حالم بهتر نمی شود. “

” میل و آرزو خوب است و توقع و دستور بد. “

باور مخالف مثبت: وقتی انتظارت معقول داریم، حداکثر تلاشمان ررا به خرج می دهیم.

فکر سمی۲۶: همه باید آدم را دوست داشته باشند.

منطق و عقل حکم می کند که غیرممکن است همه شما را دوست داشته باشند. خود شیرینی، کمتر گل به دیگران نگفتن و تلاش برای اینکه محبوب همه باشیم، ره آوردی جز ناکامی، حقه بازی و خلاء وجود ندارد.

” محتاج ” تأثیر دیگران شدن مخرب است.

پادزهرها: ” ارزش من به عنوان یک انسان به تأثیر دیگران بستگی ندارد. اگر به آدمهایی که از آنها خوشم می آید، خوبی نکنم، نباید این کار را برای خریدن محبت و تأییدشان کنم. “

باور مخالف مثبت: آن که هستی و آن چه هستی را دوست داشته باش.

فکر سمی۲۷: اگر مشکلات را نادیده بگیری، برطرف می شوند.

اگر بگوییم ” اوضاع رو به راه خواهد شد ” و مشکلات را روی هم جمع می کنیم، برطرف نمی شوند.

پادزهرها: ” وقتی می توانی مشکلات را حل کنی که به آنها اعتراف کنی. “

” رابطه همیشه خوشایند، رابطه ای سطحی . پر از تظاهر است. “

” نتیجه رسیدگی به مشکلات، همکاری و صمیمت است. “

باور مخالف مثبت: به جای آنکه مشکلات را نادیده بگیری، آنها را حل کن.

فکر سمی۲۸: همیشه برای بردن بازی کن

” بردن یک چیز نیست، همه چیز است ” این گونه آدمها، دنیا را به دو گروه برنده و بازنده تقسیم می کنند. آدمهایی که همه را رقیب می بینند و دائم دنبال رهبر شدن هستند، طعم شیرین همکاری را نمی چشند و دنیای آنها پر از دعوا، اختلاف و بی رحمی است. گر چه رقابت، کیفیت محصولات و عملکردها را بالا می برد ولی مدال طلای ارزش های انسانی، با همکاری بدست می آید.

پادزهرها: ” ریشه برد طلبی، احساس ناامنی و نیاز به تأثیر گذاشتن بر دیگران است. “

” شکست دادن دیگران با عشق و خلوص، منافات دارد. “

باور مخالف مثبت: همیشه برای لذت بردن، همکاری و رشد، بازی کن.

فکر سمی۲۹: برای خودت و دیگران، قوانین روشنی وضع کن

هر چه بایدهای آدم بیشتر باشد، کمتر احساس خوشی خواهند کرد. تحکم ـ که در قالب بایدها نمودار می شود ـ زمینه جزم اندیشی و مطلق اندیشی را فراهم می آورد؛ که احتمال مذاکره و مصالحه را کم می کند و هم دیگران را وادار به دفاع و پرخاشگری می کند.

اگر بایدهای تان را به ترجیح و تمایل تبدیل کنید، مبادلات (میان فردی) شما تغییر خواهید کرد.

پادزهرها: ” ما اصول و قواعد می خواهیم نه کت بکند. “

” بهتر است به جای باید گذاشتن برای خودت و دیگران، خواسته ها و تمایلاتت را بیان کنی. “

باور مخالف مثبت: از ” بایدها ” بپرهیزید چون خوشحالی تو در گرو انعطاف است.

فکر سمی۳۰: عاشق واقعی تو باید بداند چه نیازی داری

عشق و دلسوزی عمیق به انسانها قدرت تله پاتی نمی دهد. آن نهاد خود را با آموزش و تجربه، با مثال و با آزمایش و خطا می آموزند. روابط وقتی عمیق می شوند که طرفین نیازها، محبت و نفرت و میل شان را صریح و راحت بیان کنند.

پادزهرها: ” بیان دقیق و صادقانه خواسته ها و احساسات معقول است و نباید از هیچکس توقع داشت که فکر انسان را بخواند. ” ” دام پهن کردن بر سر راه مردم و آزمودن عشق و صداقت شان نشانه خصومت است. “

باور مخلف مثبت: امیال و خواسته هایت را ارحت و روشن بیان کن چون چنین چیزی لایق عاشق واقعی تر است.

فکر سمی۳۱: بی احترامی عذای آور است

به نظر ما تقریباً در هر شرایطی می توانید از توهین ناراحت نشوید، آدم با فرهنگ و مهربان، حساس و آگاه به کسی توهین نمی کند. پس وقتی کسی به شما توهین کرد، معنایش این است که خود او مشکل دارد. تحقیرها و بی احترامی ها را نادیده بگیرید و آنها را بزرگ نکنید. اگر ناراحت شوید به شخصی که به شما توهین کرده، انرژی داده اید.

پادزهرها: ” گاهی اوقات بهتر است نازک نارنجی نباشی و رفتارهای بد دیگران را جدی نگیری. “

باور مخالف مثبت: بی احترامی عذاب آور نیست مگر اینکه خودت بخواهی عذاب آور باشد.

فکر سمی۳۲: به صلاح توست که به خودت بگیری

این آدمها معیارهای دوگانه دارند. آنها در مورد دیگران، سهل گیر هستند و در مورد خود سخت گیر. اگر خیلی به خودتان سخت بگیرید و خودتان را خوار و بی ارزش کنید و دائم به تحقیر و انتقاد از خود بپردازید بی جهت، غمگین می شوید.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی : ” انتقاد از خود و تحقیر خود عزت نفس را کم می کند و خودپذیری و تحمل خود، عزت نفس را زیاد می کند. “

” سخت گرفتن به خود وقتی خوب است که در میان تغییر سازنده ای ایجاد کند و باعث شود خودم را بیشتر بپذیرم. “

باور مخالف مثبت: با خودت و دیگران منصفانه رفتار کن.

فکر سمی۳۳: با معذرت خواهی همه چیز رو به راه می شود.

خیلی از آدمها معتقدند می توان رفتار زشتی تانجام داد و بعداً با یک معذرت خواهی ساده، اوضاع را رو به راه کرد. آنها نمی گویند که نباید اشتباه شان را تکرار کنند. آدمهای جسور وقتی متوجه می شوند طرف مقابلشان قصد فریب دادن آنها را دارد، معذرت خواهی او را نمی پذیرند. آنها احساس شان را محکم و قاطع، بیان می کنند و صریحاً می گویند چه چیزی می خواهند.

پادزهرها: ” معذرت خواهی، اشتباهات را جبران می کند ولی ضررها را نه.” ” اینکه کسی را مجبور کنیم معذرت بخواهد، مهم نیست، اگر کار می کنیم رفتارش را عوض کند، کار مهمی کرده ایم. “

باور مخالف مثبت: معذرت خواهی، باد هواست مهم آن است که اعمال و رفتارشان را عوض کنند.

فکر سمی۳۴: اگر می خواهی تغییر کنی باید دلیل رفتارهایت را پیدا کنی

تغییر خودشناسی و تغییر رفتار: خودشناسی مفید است به شرط آن که کشف دلیل و ریشه احساسات و اعمال به تغییر رفتاری منتهی شود. این که با مشکل مان چه کار کنیم از اینکه بفهمیم چرا آن مشکل را داریم یا چطور دچار آن شده ایم، مهم تر است.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی: تغییر رفتارهای فعلی و آتی، بیش از غرق شدن در گذشته، موجب رشد تو می شود.

تغییر روانی و کمال بیشتر با اصلاح اعمال به دست می آید نه با خودشناسی.

باور مخالف مثبت: اگر می خواهی زندگیت عوض شود، به جای کند و کاو گذشته، کاری بکن.

فکر سمی۳۵: اشتباهات را بپوشان؛ مهم این است که درست به نظر برسی

اشتباه کردن و اعتراف به اشتباه از همیشه درست بودن از فخر فروشی معقول تر است. اشتباه تان را مخفی نکنید و خودتان را موجه جلوه ندهید. با این کار از اشتباهات تان درس عبرت می گیرید، و کاری می کنید تا دیگران شما را انسان بدانند و به شما اعتماد کنند. همچنین باعث رشد شخصیت شما می شود.

پادزهرها: ” عاقلانه نیست که وانمود کنی چیزی را می دانی که نمی دانی. “

” خوشحالی مهم تر از همیشه درست بودن است. “

باور مخالف مثبت: هیچکس کامل نیست، به کارهای درست خود افتخار کن و اشتباهاتت را بپذیر.

فکرسمی۳۶: اگر به احساساتت گوش بدهی، هرگز اشتباه نخواهی کرد.

شما با مغزتان استدلال می کنید نه با احساستان پس تحمل تان را بر هیجانات تان مسلط کنید. پیش از آنکه احساس تان را به باور تبدیل کنید، برای احساس تان شواهد عقل پیدا کنید.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی : ” عقلت را بر هیجانت مسلط کن. “

” حقیقت یابی، بهتر از نتیجه گیری عجولانه است. “

باور مخالف مثبت: احساسات تو می توانند گمراهت کنند.

پس بهتر است قبل از هر اقدامی، شواهد محکمی جمع کنی.

فکر سمی۳۷: زندگی باید عادل باشد

اما آدم هایی که جفا کاری روزگار پی می برند، وقت خود را صرف گریه و زاری، شکایت و حسرت نمی کنند. غرق بحث معنای زندگی هم نمی شوند، بلکه برای زندگی، راه حلهای درست و واقع بینانه پیدا کرده و سعی می کنند از زندگی خود حداکثر بهره را ببرند و با تمام قوا زندگی کنند. آنها دنبال رفع بی عدالتی ها می روند.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی: ” بی عدالتی دست من نیست ولی احساس بدبختی، دست من است. “

” برخورد عادلانه خوب است ولی توقع برخورد عادلانه از دیگران، نتیجه ای جز یأس و ناکامی ندارد. “

باور مخالف مثبت: اگر چه زندگی عادل نیست ولی می توانی آن را بهتر کنی.

فکر سمی۳۸: زن و شوهر های خوشبخت، نسبت به دیگران تمایل جنسی ندارند.

« تحلیل این فکر توسط ناشر حذف شده است »

فکر سمی۳۹: حرف مرد یکی است؛ هیچوقت زیر قولت نزن

کودکان (و بزرگسالان) باید یاد بگیرند، در دنیا، قول صد در صد دادن، قول نامعقول، غیر واقع بینانه و نامقبولی است. باید رک و واقع بینانه بگویید: ” قول می دهم فلان کار را بکنم به شرط آن فلان چیز جلوی مرا نگیرد. “

پادزهرها: ” محکم قول بده ولی یا دست باشد که گاهی اوقات شرایطی بیش می آید که مجبور شوی زیر قولت بزنی. “

” اگر کسی به دلیل موجهی زیر قولش زد، او را درک کن و از او ایراد نگیر. “

باور مخالف مثبت: پای قولت بایست مگر آنکه شرایط نگذارد به قولت عمل کنی.

فکر سمی۴۰: رنج و کار سخت، شخصیت آدم را می سازند

گر چه سختی کشیدن به رشد و یادگیری انسانها کمک می کند ولی رنج و سختی نه برای ساخته شدن آدمها ضروری است و نه مطلوب. آدم ” خوب “، آدم اخلاقی و مسئولیت پذیری است او دلسوز، قابل اطمینان، مخلص، صادق، قابل اتکا، آگاه، سخاوتمند، صبور، با گذشت و امین است. اما سختی کشیدن و عشقت چه ربطی به این صفات دارد؟ ربطی ندارد، در واقع آدمهایی که بیش از اندازه رنج می کشند، بیشتر احتمال دارد بد ذات شوند.

پادزهرها ۴۰ فکر سمی: ” رنج و گرفتاری، می توانند آموزنده باشند، ولی همیشه از شما آدم محترم و صادقی نمی سازند. “

” آدم هایی که رنج می کشند لزوماً لز آدمهایی که خوش می گذارنند، بهتر نیستند. “

باور مخالف مثبت: الگو گرفتن از دیگران و توجه کردن به دیگران، شخصیت آدم را می سازد.

افکار سمی انسان، بی انتها هستند. یکی از کارهای خوبی که می توانیم بکنیم، پرورش ” حس ششم ” مان در مورد افکار سمی و مخرب، ممانعت ار تأثیرگذاری آنها به خودمان و رفع سریعتر آنهاست.

ما باید مسؤلیت افکار سمی مان را بپذیریم و افکار مستدل و معقولی جایگزین آنها کنیم در غیر این صورت زندگی، مسموم خواهد شد.

40 فکر سمی

40 فکر سمی

نویسنده : آرنولد لازاروس، کیلفورد لازاروس، آلن فی، 40 فکر سمی

مترجم : شمس الدین حسینی، الهام آرام نیا

ناشر: انتشارات نسل نواندیش

بخوانید :چرا بعضی از آدمها سمی هستند
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.