دسته:چطور دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم

محکم و قاطع رفتار کن

محکم و قاطع رفتار کن! | صفورا سالمی | روانشناسی جامعه

محکم و قاطع رفتار کن صفورا سالمی ـ محکم و قاطع رفتار کن   آيا شما جزء‌كساني هستيد كه گاهي...

نقشه هایی برای گرفتن پاسخ مثبت ، چه در خانه ، چه در سرکار ، چه در زندگی اجتماعیتان

نقشه هایی برای گرفتن پاسخ مثبت ، چه در خانه ، چه در سرکار

نقشه هایی برای گرفتن پاسخ مثبت ، چه در خانه ، چه در سرکار ، چه در زندگی اجتماعیتان نقشه هایی...

قابل احترام باش

قابل احترام باش

مترجم لیلا رعیت در اداره ای کارمندان در بخشهای مختلف مشغول به کار هستند. هر بخش اتاقی مجزا...

سورپرایز کن

سورپرایز کن!

مترجم لیلا رعیت  سورپرایز کن   خسته و کوفته از سر کار برمی گردی خانه، کلید را می اندازی و در...

اینگونه به دیگران احترام بگذار

اینگونه به دیگران احترام بگذار

 مترجم لیلا رعیت یکی از نخستین ویژگی هایی که در برخورد با انسانها خودنمایی می کند و تاثیر...

چگونه ذهن افراد را بخوانیم؟

چگونه ذهن افراد را بخوانیم؟

چگونه ذهن افراد را بخوانیم؟ حتما بارها برای شما نیز پیش آمده است که افراد نتوانسته اند ذهنتان...

تحت تاثیر

چگونه دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم

چگونه دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم اگر می خواهید دیگران را تحت تاثیر خودتان قرار دهید بهتر...