دسته:تاثیر اعتیاد بر جامعه 

متادون

عوارض و اثرات سوء مصرف متادون

عوارض و اثرات سوء مصرف متادون تبسم سعيدپرور متادون methadne با فرمول  (C21 H27 NO1 )مخدر قوی است که به...