دسته:پیامد های مصرف مواد مخدر

شیشه درد بی درمان

شیشه | “شیشه” درد بی‌درمان |اعتیاد | روانشناسی اعتیاد

“شیشه” درد بی‌درمان   روانشناسی اعتیاد متخصصان درمانگر اعتیاد می‌گویند برای درمان کسی...

متادون

عوارض و اثرات سوء مصرف متادون

عوارض و اثرات سوء مصرف متادون تبسم سعيدپرور متادون methadne با فرمول  (C21 H27 NO1 )مخدر قوی است که به...

تاثیرات اجتماعی قرص اکستازی

تاثیرات اجتماعی قرص اکستازی

تاثیرات اجتماعی قرص اکستازی قرص اکستازی از دسته آمفتامین‌های جایگزین بوده و دارای خواص توهم...

من و اعتیاد؟ غیر ممکنه…

من و اعتیاد؟ غیر ممکنه…

مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان دلایل گوناگونی دارد:گاهی فراموشی از تنش های زندگی، گریزهای...