دسته:روانشناسی سوگ

Sadness-loss

اندوه از دست دادن عزیز؛ راهکار چیست؟

برگردان: فاطمه باغستانی   اندوه از دست دادن عزیز؛ راهکار چیست؟ اندوه از دست دادن عزیز، بخشی...

Loneliness

تنهایی و تنها بودن، یکی نیستند

ترجمه‌: منصور بهرامی تنهایی و تنها بودن، یکی نیستند   «تنهایی و تنها ماندن هر دو یکی...

چگونه از شوک پس از حادثه بهبود بیابیم؟

چگونه از شوک پس از حادثه بهبود بیابیم؟

نویسنده: رونالد الکساندر برگردان: سید ساجد متولیان امروزه حوادث تلخ و ناگوار از سیل و زلزله...