دسته:تفاوت سوگ و افسردگی

Sadness-loss

اندوه از دست دادن عزیز؛ راهکار چیست؟

برگردان: فاطمه باغستانی   اندوه از دست دادن عزیز؛ راهکار چیست؟ اندوه از دست دادن عزیز، بخشی...

Loneliness

تنهایی و تنها بودن، یکی نیستند

ترجمه‌: منصور بهرامی تنهایی و تنها بودن، یکی نیستند   «تنهایی و تنها ماندن هر دو یکی...