دسته:چگونه در اندوه دیگران شریک باشیم؟

Sadness-loss

اندوه از دست دادن عزیز؛ راهکار چیست؟

برگردان: فاطمه باغستانی   اندوه از دست دادن عزیز؛ راهکار چیست؟ اندوه از دست دادن عزیز، بخشی...

چگونه از شوک پس از حادثه بهبود بیابیم؟

چگونه از شوک پس از حادثه بهبود بیابیم؟

نویسنده: رونالد الکساندر برگردان: سید ساجد متولیان امروزه حوادث تلخ و ناگوار از سیل و زلزله...