دسته:آئین دادرسی طلاق 

12 شرط برای حق طلاق زن

12 شرط برای حق طلاق زن

12 شرط برای حق طلاق زن   زن مي‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق  كند، در صورت خودداري شوهر از...