دسته:داستان های کوتاه روانشناسی

داستان موفقیت روستایی میلیونر

داستان موفقیت روستایی میلیونر | داستانهای کوتاه روانشناسی

داستان موفقیت روستایی میلیونر داستان موفقیت روستایی میلیونر داستانهای کوتاه روانشناسی  در...

متشکرم چارلز

متشکرم چارلز | داستانهای کوتاه روانشناسی  متشکرم چارلز

متشکرم چارلز داستانهای کوتاه روانشناسی  متشکرم چارلزچند سال پیش هنگام اهدا جایزه نوبل به...

داستان آموزنده و کوتاه | داستان های کوتاه روانشناسی 

داستان آموزنده و کوتاه | داستان های کوتاه روانشناسی 

داستان آموزنده و کوتاه داستان های کوتاه روانشناسی  دکتر حسابی: یکی از دانشجویانی که زیر نظر...

 لیوان مشکلات | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستان کوتاه

 لیوان مشکلات | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستان کوتاه

لیوان مشکلاتداستانهای کوتاه روانشناسی استادى در شروع کلاس درس، لیوانى پر از آب به دست گرفت....

قضاوت از روی ظاهر | داستانهای کوتاه روانشناسی

قضاوت از روی ظاهر | داستانهای کوتاه روانشناسی

قضاوت از روی ظاهرداستانهای کوتاه روانشناسیدر آخرین لحظات سوار اتوبوس شد. روی اولین صندلی...

ریگ توی کفش | مجموعه داستانهای کوتاه روانشناسی

ریگ توی کفش | مجموعه داستانهای کوتاه روانشناسی | سه داستان کوتاه

داستان ریگ توی کفشجان، آجودان ستاد ارتش بود. از صبح که بیرون آمده بود؛ ریگی توی کفشش حس...

پایان یک زندگی | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستانک

پایان یک زندگی | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستانک

پایان یک زندگی داستانهای کوتاه روانشناسی قطره‌های باران بی‌مهابا بر شیشه‌ اتومبیل...

گِل‌های روی مجسمه‌ات را بتراش!

گِل‌های روی مجسمه‌ات را بتراش! |داستانهای کوتاه روانشناسی

گِل‌های روی مجسمه‌ات را بتراش! داستانهای کوتاه روانشناسی گِل‌های روی مجسمه‌ات را...

چک سفید امضا

چک سفید امضا | داستانهای کوتاه روانشناسی | دکتر حسابی

چک سفید امضا داستانهای کوتاه روانشناسی چک سفید امضا دانشگاه شیکاگو بسیار پیشرفته بود. مهم تر...

قدرت کلمات

قدرت کلمات | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستانک

قدرت کلمات قدرت کلمات چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال...

اگر عمر دوباره داشتم

اگر عمر دوباره داشتم | داستانهای کوتاه روانشناسی

اگر عمر دوباره داشتم داستانهای کوتاه روانشناسی اگر عمر دوباره داشتم دان هرالد (Don Herold)...

از هیچ‌کس دلخور مشو

از هیچ‌کس دلخور مشو | داستانهای کوتاه روانشناسی

از هیچ‌کس دلخور مشو روزی استادی، مردی را دید که ناراحت و متأثر است. علت ناراحتی‌اش را پرسید،...