دسته:داستان های کوتاه روانشناسی

داستان موفقیت روستایی میلیونر

داستان موفقیت روستایی میلیونر | داستانهای کوتاه روانشناسی

داستان موفقیت روستایی میلیونر داستان موفقیت روستایی میلیونر داستانهای کوتاه روانشناسی  در...

متشکرم چارلز

متشکرم چارلز | داستانهای کوتاه روانشناسی  متشکرم چارلز

متشکرم چارلز داستانهای کوتاه روانشناسی  متشکرم چارلزچند سال پیش هنگام اهدا جایزه نوبل به...

پنج دلار!

پنج دلار | داستان های کوتاه روانشناسی

پنج دلار! پنج دلار! سارا هشت ساله بود که از صحبت پدر و مادرش فهمید برادر کوچکش سخت مریض است و...

داستان  جان استفن آكواری

داستان  جان استفن آكواری | داستانهای کوتاه روانشناسی جان استفن آكواری

داستان  جان استفن آكواری دوي ماراتن در تمام المپيك ها مورد توجه همگان است و مدال طلايش گل...

داستان دیوار شیشه ای 

داستان دیوار شیشه ای | داستانهای کوتاه روانشناسی

دانشمندی آزمایشی بسیار جالب طراحی و اجرا کرد :او آکواریومی را با دیواری شیشه ای به دو قسمت...

 داستان باغبان نابینا

 داستان باغبان نابینا | داستانهای کوتاه روانشناسی

مردی در یك خانه‌ی كوچك، با باغچه‌ای بزرگ و بسیار زیبا زندگی می كرد. او چند سال پیش در اثر یك...

داستانک

داستانک | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستان کوتاه

داستانک | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستان کوتاه مردی صبح از خواب بیدار شد و با همسرش صبحانه...

تدى استودارد

تدى استودارد | داستانهای کوتاه روانشناسی تدى استودارد

در روز اول سال تحصيلى، خانم تامپسون معلّم کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پس از صحبت هاى...

آرامش سنـگ یا آرامش بـرگ؟

آرامش سنـگ یا آرامش بـرگ؟ |داستانهای کوتاه روانشناسی

آرامش سنـگ یا آرامش بـرگ؟

هدیه کریسمس

هدیه کریسمس| داستانهای کوتاه روانشناسی | داستانک

هدیه کریسمس داستانهای کوتاه روانشناسی هدیه کریسمسبا عجله وارد فروشگاه شدم. با دیدن آن همه...

چشم‌پوشى از نقص‌ها

چشم‌پوشى از نقص‌ها | داستانهای کوتاه روانشناسی

چشم‌پوشى از نقص‌ها

امروز بهار است ولی من نمیتوانم آن را ببینم

امروز بهار است ولی من نمیتوانم آن را ببینم |داستانهای کوتاه روانشناسی

امروز بهار است ولی من نمیتوانم آن را ببینم امروز بهار است ولی من نمیتوانم آن را ببینم!!...