دسته:سایر موارد

تنفس بریده بریده در خواب افسردگی به همراه دارد

تنفس بریده بریده در خواب افسردگی به همراه دارد

تنفس بریده بریده در خواب افسردگی به همراه دارد تنفس بریده بریده در خواب افسردگی به همراه دارد...

خداباوری

خداباوری |  خدا را چقدر باور داری|داستانهای کوتاه روانشناسی

  خداباوری خداباوری , خدا را چقدر باور داری؟ داستان درباره ی یک کوهنورد است که می خواست از...

پنج دلار!

پنج دلار | داستان های کوتاه روانشناسی

پنج دلار! پنج دلار! سارا هشت ساله بود که از صحبت پدر و مادرش فهمید برادر کوچکش سخت مریض است و...

داستانک

داستانک | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستان کوتاه

داستانک | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستان کوتاه مردی صبح از خواب بیدار شد و با همسرش صبحانه...

آرامش سنـگ یا آرامش بـرگ؟

آرامش سنـگ یا آرامش بـرگ؟ |داستانهای کوتاه روانشناسی

آرامش سنـگ یا آرامش بـرگ؟

چشم‌پوشى از نقص‌ها

چشم‌پوشى از نقص‌ها | داستانهای کوتاه روانشناسی

چشم‌پوشى از نقص‌ها

امروز بهار است ولی من نمیتوانم آن را ببینم

امروز بهار است ولی من نمیتوانم آن را ببینم |داستانهای کوتاه روانشناسی

امروز بهار است ولی من نمیتوانم آن را ببینم امروز بهار است ولی من نمیتوانم آن را ببینم!!...

آیا من درونگرا هستم؟

آیا من درونگرا هستم؟ | خودشناسی | روانشناسی شخصیت

یا من درونگرا هستم؟در میان انواع عوامل شخصیتی که در بحث خودشناسی و اساساً تئوریهای مختلف...

صورتحسابی برای آیندگان

صورتحسابی برای آیندگان |داستانهای کوتاه روانشناسی |

صورتحسابی برای آیندگان   صورتحسابی برای آیندگان داستانهای کوتاه روانشناسی صورتحسابی برای...

مرغابی یا عقاب ؟!

مرغابی یا عقاب ؟! | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستانک

مرغابی یا عقاب ؟! مرغابی یا عقاب ؟! داستانهای کوتاه روانشناسی مرغابی یا عقاب ؟! وقتی شما به شهر...

معجزه عشق

معجزه عشق | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستان کوتاه

معجزه عشق معجزه عشق   داستانهای کوتاه روانشناسی معجزه عشق   وقتی آن شب از سر کار به خانه...

دكتر ويكتور فرانكل

دكتر ويكتور فرانكل | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستانک

دكتر ويكتور فرانكل دكتر ويكتور فرانكل مردی که از زندان آشويتس در لهستان(قتلگاه آدم...