دسته:کتاب‌های خوب زیستن

کودک درون | پنج کودک درون جادویی, فیلم های آموزشی , دکتر علی شمیسا, روان شناسی جامعه, روان شناسی خانواده ,مشاور ازدواج ,مشاور خانواده ,کتابهای نسل نو اندیش

کودک درون |پنج کودک درون جادویی |دکتر علی شمیسا|روانشناسی خانواده

 کودک درون  پنج کودک درون جادویی فیلم های آموزشی دکتر علی شمیسا روانشناسی جامعه روانشناس...

نشانگان-بالغ-درون

نشانگان بالغ درون

همان‌جا که چون یک مادر و پدر با خودمان یا دیگران گفتگو می‌کنیم. همان‌جا که می‌گوییم نگران...

آشتی با کودک درون

آشتی با کودک درون |دکتر علی شمیسا | روانشناسی خانواده

 آشتی با کودک درون آشتی با کودک درون هدف این کتاب، توضیح انواع و اشکالآشتی با کودک درون می...

کمال گرایی یا کامل گرایی

کمال گرائی یا کامل گرائی

هرگز خوب‌بودن کافی نیست، من باید همیشه عالی باشم و بدرخشم. خوب و معمولی‌بودن که فایده‌ای...

تازه به دوران رسیده ها

تازه به دوران رسیده ها