دسته:رابطهٔ بین موسیقی و افسردگی افراد

آرامش با موسیقی , روانشناسی موسیقی , تاثیر موسیقی در زندگی, دکتر ابوالقاسم متین

آرامش با موسیقی | روانشناسی موسیقی | دکتر ابوالقاسم متین

آرامش با موسیقی   روزهایی یا اوقاتی از روز انسان خسته، درمانده و بیزار از همه چیز و با جسمی...

افسردگی‌ات را با موسیقی درمان کن

افسردگی‌ات را با موسیقی درمان کن!

افسردگی‌ات را با موسیقی درمان کن! نویسنده: جودیت ترنر ترجمه: منیره یدالله‌وند...