تماس با ما
تماس با ما

مدیریت : 
مدیر مالی : بابک فیاضی
سردبیر : آذر کیانی
تحریریه :  دکتر علی شمیسا ، اصغر کیهانیان ، فرحناز میر قومی زاده ، آذر کیانی
مدیر IT : مهدی فرهادپور
گرافیست : سید ایمان موسوی بروجنی

مدیریت تبلیغات:

آدرس : تهران - ونک - کوچه صانعی - ساختمان سینا طبقه ۴
تلفن : ۰۹۳۵۹۱۴۵۰۹۹