برچسب:, ,

قدرت کلمات

قدرت کلمات | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستانک

قدرت کلمات قدرت کلمات چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال...