حق طلاق با کیست ؟ | حق طلاق زن و مرد در قانون

حق طلاق با کیست ؟ | حق طلاق زن و مرد در قانون

حق طلاق با کیست ؟

حق طلاق با کیست ؟

حق طلاق زن و مرد در قانون 

حق طلاق با کیست

یکی از مهم‌ترین و دشوارترین پرونده‌های خانواده زمانی‌ست که زن درخواست طلاق می‌دهد. حتماً می‌پرسید چرا. در قانون اساسی ایران حق طلاق با مرد است و زن تنها در شرایط خاصی می‌تواند درخواست طلاق کند.

اگر مرد طلاق ندهد و زن در شرایطی درخواست طلاق کند که شروط دوازده‌گانه شامل مرد نمی‌شود، باید دلایل قانع‌کننده‌ای برای دادگاه داشته باشد تا خطبه طلاق خوانده شود. در غیراین‌صورت باید به‌گونه‌ای رضایت مرد را برای طلاق‌دادن جلب کند.

در چه شرایطی زن حق درخواست طلاق دارد؟ حق طلاق با کیست

همان‌گونه که در بالا اشاره شد حق و اختیار طلاق با مرد است. اما زن نیز در شرایطی خاص می‌تواند درخواست طلاق کند. شرایط داشتن حق طلاق برای زن به شرح زیر است.
زن در سه مورد می‌تواند درخواست طلاق دهد و موفق شود
استناد به شروط دوازده‌گانه عقدنامه؛ البته اگر مرد آن‌ها را امضا کرده باشد.
در صورتی که ادامه زندگی مشترک باعث عسر و حرج زن باشد؛ یعنی شرایط به‌گونه‌ای باشد که زن دچار سختی و تنگنا شده باشد.
داشتن حق طلاق
زن اثبات کند که شش ماه نفقه دریافت نکرده است.
زن بد رفتاری شوهرش را اثبات کند.
زن اثبات کند که شوهرش مبتلا به بیماری لاعلاج است.
اثبات جنون مرد زمانی که امکان فسخ ازدواج نباشد.
اشتغال مرد به شغلی که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند.
اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را برای زن دشوار کند.
اگر شوهر به حبس برای مدت پنج سال یا بیشتر محکوم شده باشد.
شوهر زندگی زناشویی را به‌مدت شش ماه متوالی بدون عذرموجه ترک کرده باشد.
اگر شوهر به مجازات حدی و تعزیری محکوم شده باشد.
مرد بعد از گذشت پنج سال زندگی نتواند بچه‌دار شود.
مرد بدون اجازه همسرش مجدد ازدواج کند.
مرد بعد از شش ماه از رجوع زن به دادگاه مفقودالاثر شود.

در قانون اساسی برای شرایطی که زن خواهان طلاق باشد،اگر مرد طلاق ندهد پیش بینی هایی وجود دارد که عبارت اند از:

ماده۱۱۱۹ قانون مدنی:هرگاه شوهر،زن دیگر اختیار کند و یا در مدت معینی حضور نداشته باشد و علیه حیات زن سوء قصد کند و یا هرکاری که کند که زندگی انها باهم غیر ممکن شود،زن با گرفتن وکیل میتواند صدور حکم را به موفقیت برساند و خود را مطلقه سازد.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت سرپیچی و خود داری شوهر در قبال دادن مهریه زن میتواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را مجبور به طلاق خواهد کرد.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: اگر زندگی انها پس از سال ها دچار تنگدستی شود،زن میتواند تقاضای طلاق کند. همچنین تنگدستی باید در دادگاه ثابت شود، دادگاه در این صورت میتواند مرد را اجبار به طلاق دادن کند همچنین اگر اجبار هم فایده ای نداشته باشد،دادگاه خودش اقدام به طلاق میکند.

طلاق خُلع چیست؟
بعید نیست سرنوشت یک زندگی مشترک به جایی برسد که زن چنان از زندگی خود ناراضی باشد که حتی یک‌ لحظه حاضر به ادامۀ رابطۀ ازدواج نشود. ولی برعکسِ زن، شوهر حاضر به طلاق‌دادن همسر نباشد.

در این وضعیت اگر مرد طلاق ندهد زن می‌تواند در خواست طلاق کند و طلاق او در این حالت «خلع» نام خواهد داشت.
خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی هستند که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد.

طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در برابر مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، بیشتر یا کمتر از مهر باشد.

این طلاق مربوط به زمانی‌ست که زن از شوهر به‌قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسریِ وی رها شود.

به‌همین‌جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مِهرَم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند.

حقوق زنان در زمان طلاق

اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد و به بیان دیگر از زندگی زناشویی با مرد «کراهت» داشته باشد، باتوجه‌به اینکه اختیار طلاق با مرد است، زن می‌تواند با دادن مقداری مال به زوج یا بخشیدن مقداری از مهریه ی  خود، نظر او را تغییر داده و موافقت او را برای طلاق جلب کند. در این نوع طلاق برای مرد حق رجوع یا بازگشت وجود ندارد. اکثر زنان برای آنکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند به جز مهریه، تمام حقوق مالی خود را نیز می‌بخشند تا بتوانند طلاق خود را بگیرند.

اگر زن طلاق بخواهد اما مرد طلاق ندهد تکلیف چیست ؟

طبق مادهد۱۱۳۳ قانون مدنی مرد میتواند با در نظر گرفتن شرایط در این قانون، به دادگاه تقاضای همسرش را اعلام کند.در صورت خود داری شوهر از دادن نفقه،عسر و حرج و نبودن شوهر بیش از “چهارسال” زن میتواند تقاضای طلاق کند.طبق ماده ۲۶ قانون جدید حمایت از خانواده وقتی طلاق از طرف زن باشد،دادگاه مطابق قانون حتی اگر مرد هم طلاق ندهد،دادگاه حکم طلاق را صادر میکند.

بخوانید : ۱۲ شرط برای حق طلاق زن

راضی کردن شوهر برای طلاق

اگر زن به هر دلیل از شوهرش ناراضی و زندگی کردم با او را دوست نداشته باشد،برای اینکه حق طلاق با مرد است،زن میتواند با دادن مقداری از مال خود یا حتی بخشیدن مهریه به مرد،موافقت مرد را برای طلاق دادن او جلب کند.که قانون مدنی به این طلاق،طلاق خلع می گوید.برای مرد اینگونه طلاق دیگر حق بازگشتن ندارد پس باید تصمیمش را جدی بگیرد.همچنین اغلب افراد برای اینکه طلاق بگیرند جز مهریه تمام حقوق مالی خود را میبخشند.

مواردی که زن میتواند درخواست طلاق دهد

-سند قرار دادن شروط های واقع در عقدنامه در صورتی که مرد ان را امضا کرده باشد.
-زن بد رفتاری شوهرش را اثبات کند.
-زن اثبات کند که “شش_ماه” نفقه ای دریافت نکرده.
-در صورتی که زن زندگی اش با سختی و مشقت رو به رو باشد.
-اثبات کند که شوهرش بیماری لاعلاج دارد.
-سرگرم شدن مرد به کاری که به ابروی زن لطمه وارد کند.
اعتیاد شوهر به الکل و یا مواد مخدر به طوری که ادامه زندگی را برای زن دشوار کند.
-اگر شوهر حبس به مدت “پنج” سال یا بیشتر محکوم باشد‌.
-اگر شوهر “شش_ماه” زندگی را بطور کامل ترک کرده باشد.
-ازدواج مجدد بدون رضایت زن.
-اگر مرد بعد از ۵ سال بچه دار نشود

پرسش و پاسخ
اگر زنی بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند و درخواست طلاق داده باشد و وکیل هم گرفته باشد در صورتی که تمام حق و حقوق زوجه پرداخت شده باشد و فراهم کردن منزل شخصی برا زوجه با همه این موارد ایا زن میتواند طلاق بگیرد؟ -خیر با توجه به فراهم کردن منزل و پرداخت حق و حقوق زن از جمله نفقه، ایشان با گرفتن وکیل نیز به هیچ عنوان نمیتواند برای طلاق اقدامی کند.

جمع آوری شده توسط سایت روانشناسی خانواده بخش روانشناسی طلاق

مطالب مرتبط:

طلاق آخر خط زندگی نیست

چرا طلاق برای مردان سخت تر است؟

 چه مشکلاتی طلاق در زنان را تهدید می کند ؟ 

 پرسشهایی که قبل از طلاق باید جواب بدید

بخوانید :دنیای بعد طلاق خوبه یا بد
2 دیدگاه در “حق طلاق با کیست ؟ | حق طلاق زن و مرد در قانون

  1. ناشناس

    در کل هروقت دیدین نمیتونید با هم زندگی کنید با یه خداحافظی همدیگه رو خوشحال کنید با این حق طلاق موافق نیستم که یه نوع گرو کشیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.